DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-1-59/64-72

Шляхи забезпечення кібернетичної безпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави у воєнній сфері

П. Д. Рогов, Б. О. Ворович, В. А. Ткаченко

Анотація


В статті розглянуто питання кібернетичної безпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, які є суттєвими в обороноздатності держави, її економічному та соціальному розвитку. Визначені принципи та шляхи покращення захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави.


Ключові слова


Безпека інформаційної інфраструктури; критична інформаційна інфраструктура держави; об’єкти критичної інформаційної інфраструктури держави; паспортизація об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія національної безпеки України, (в редакції Указу Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015).

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, введена в дію Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016).

Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України від 24 вересня 2015 року.

Стратегія кібербезпеки України, (в редакції Указу Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016).

Стратегічний оборонний бюлетень України (введений в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016).

Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні: аналітична доповідь / Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов. – К.: НІСД, 2012. – 102 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198 “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” [Електронний ресурс]. – Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1198-98-%D0%BF

Стратегія комунікацій Збройних Сил України, затверджена наказом Міністра оборони України від 30 вересня 2015 року.

ВСТ 01.004.004 – 2014 (01) Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 563 “Про затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави”.

А. Бочков. Категорирование критически важных объектов по уязвимости к возможным противоправным действиям. Экспертный подход. БДИ, № 1 (82), январь-февраль 2009. – С. 22 24.

Проблеми і напрями розвитку Збройних Сил України в сучасних умовах. Аналітична доповідь [Електронний ресурс]. – Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/content/articles/files/ZSU-73823.pdf

Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 листопада 2013 р., Київ – Вишгород) / упоряд. Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов.– К. : НІСД, 2014. – 148 c.

Рогов П.Д., Ворович Б.О., Ворона Т.О. Війна в кіберпросторі. – К.: Оборонний вісник № 1, 2017. – С. 16 – 21.