DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-1-59/73-77

Визначення нормативно-правових аспектів захисту персональних даних в інформаційних системах Збройних Сил України

О. С. Кульчицький, В. В. Грицюк, І. Г. Зотова

Анотація


Проаналізовані проблемні питання, пов’язані з цілісністю персональних даних при обробці та передачі інформації в розподіленій інформаційний системі управління адміністративно-господарськими процесами Збройних Сил України. Проведено аналіз аспектів забезпечення захисту від посягань на цілісність персональної інформації в інформаційних системах розвинутих держав.


Ключові слова


Персональні дані; цілісність персональних даних; інформаційна система; інформаційна система ЗС України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Радкевич О. П. Конфіденційність персональної інформації в соціальних мережах // Вісник Вищої ради юстиції – 2012. – № 3(11). – С. 215-224.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10р.No 2297-VI // Офіційний вісник України – 2010. – № 49. – 199 с.

Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція Ради Європи від 28.01.81 р. № 108 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 1. – 701 с.

Hallborg R.B. Principles of Liberty and Right to Privacy // Law and Philosophy. – 1986. – № 5. – P. 13-20.

Arthur R. Reviving territorial privacy in the pervasive computing era. 12 червня 2016 г. Режим доступу:https://www. linkedin.com/pulse/reviving-territorial-privacy-pervasive-computing-era-quentin-baltus

Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і вільним обігом цих даних: Директива Європейського парламенту та Ради 95/46/ЄС від 24.10.85 р. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242

Про захист осіб у зв’язку з обробкою даних у інформаційних магістралях: Рекомендації Ради Європи R(99)5від 09.11.99 р. – Режим доступу: //www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/105/

Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі" від 15 грудня 1997 року.

НД ТЗІ 2.5-005-99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.1999 р., № 22.

НД ТЗІ 2.5-005-99 “Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформаційних від несанкціонованого доступу”.

Брижко В. М. Про упорядкування законодавства України із захисту персональних даних / Брижко В. М. // Правова інформатика. – 2008. – № 1(17). – С. 20-34.

Костецька Т.А. Інформаційне право України ; навчальний посібник / Костецька Т. А. – К. : Київ. нац. торгово-економічний університет. – 2009. –170 с.