DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-1-59/120-123

Оцінка соціальної ефективності інвестицій: теоретичний та прикладний аспект

О. В. Левчук, В. Д. Левчук

Анотація


Проаналізовано зростання обсягів інвестицій у людський капітал. Досліджено аспекти виробництва, з якими пов’язані вкладення в цей капітал. Визначено роль інвестицій у людські ресурси в активізації інвестиційної діяльності економіки країни.


Ключові слова


Інвестиції; людський капітал; зайнятість; безробіття; соціальна ефективність інвестицій; управління інвестиціями в людський капітал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Геец В. Социогуманитарные составляющие перспектив перехода к соціально ориентированной экономике в Украине. – Экономика Украины. – №2. – 2008. – С.4 – 12.

Глазунов В.М. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 2007. – 135 с.

Новікова О.Ф. Соціальна захищеність населення України // О.Ф. Новікова, О.Г Осауленко. – Донецьк: ІЕП НАН України, К.: Держкомстат України. – 2010. – 360 с.

Офіційний сайт Головного управління статистики у Вінницькій області. – Режим доступу: http: // www.vn.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua

Струмилин С. Проблемы экономики труда. – М.: Наука. – 2006. – 508 с.

Україна в цифрах у 2012 році. Статистичний довідник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua