Розроблення багатокритеріальної методики ситуаційного управління структурою і параметрами системи забезпечення інформаційної безпеки

Автор(и)

  • О. О. Писарчук Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Україна
  • К. О. Соколов Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України, Україна
  • О. П. Гудима Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-3-58/24-32

Ключові слова:

Обороноздатність держави, інформаційна безпека, кризова ситуація, ситуаційне управління, автоматизовані системи управління, інформаційні системи.

Анотація

У статті запропоновано методику, яка дасть змогу реалізувати структурно-параметричний синтез системи з отриманням адекватного результату для ефективного реагування на виниклу кризову ситуацію (КС) інформаційного спрямування. Особливостями запропонованого підходу у порівнянні з відомими аналогами є: багатокритеріальна формалізація початкової задачі синтезу та її розв’язання з використанням технології вкладених згорток; ситуативне конфігурування системи залежно від КС, що склалася, наявних джерел інформації та їх характеристик, доступного складу виконавчих елементів; спільне розв’язання задач структурного і параметричного синтезу.

Біографії авторів

О. О. Писарчук, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

д.т.н., проф.

О. П. Гудима, Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України

к.т.н., с.н.с.

Посилання

Баранов Г. Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г. Л. Баранов, А. В. Макаров. – К.: Наук. думка, 1986. – 272 с.

Воронин А. Н. Многокритериальное распределение ограниченных ресурсов / А. Н. Воронин // Проблемы управления и информатики. – 2010. – № 4. –

С.143–150.

Воронин А. Н. Многокритериальный синтез динамических систем / А. Н. Воронин. – К: Наук. думка, 1992. – 160 с.

Воронин А. Н. Сложные технические и эргатические системы: метод использования / А. Н. Воронин, Ю. К. Зиатдинов, А. В. Харченко, В. В. Осташевский. – Харьков: Факт, 1997. – 240 с.

Воронин А. Н. Вложенные скалярные свертки векторного критерия / А. Н. Воронин // Проблемы управления и информатики. – 2003. – №5. – С. 10–21.

Воронин А. Н. Методика многокритериальной оценки эффективности научных космических проектов / А. Н. Воронин, Л. Н. Колос, Л. В. Подгородецкая // Проблемы управления и информатики. – 2004. – №5. – С. 46–56.

Основы моделирования сложных систем: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. И. В. Кузьмина.– К.: Высш. шк., 1981.– 360 с

Цвиркун А. Д. Имитационное моделирование в задачах синтеза структуры сложных систем (оптимизационно-имитационный подход) / А. Д. Цвиркун, В. К. Акинфиев, В. А. Филиппов. – М.: Наука, 1985. – 173 с.

Цвиркун А. Д. Основы синтеза структуры сложных систем / А. Д. Цвиркун. – М.: Наука, 1982. – 200 с.

Антушев Г. С. Методы параметрического синтеза сложных технических систем/Г. С. Антушев.– М.: Наука, 1986. – 88 с.

Анкудинов Г. И. Синтез структуры сложных объектов: логико-комбинированный поход / Г. И. Анкудинов. – Л.: Изд-во Леингр. ун-та, 1986 – 260 с.

Вермишев Ю. Х. Методы автомтического поиска решений при проектировании сложных технических систем / Ю. Х. Вермишев.– М.: Радио и связь, 1982. – 152 с.

Игнатов И. М. Ракета как объект управления: учеб. / И. М. Игнатов, Л. Д. Кучма, Н. В. Поляков, Ю. Д. Шептун / под ред. акад. С. Н. Конюхова. – Д.: АРТПРЕСС, 2004. – 44 с.

Іщенко В. І. Синтез адаптивних алгоритмів оцінювання параметрів руху маневруючи літальних об’єктів / В. І. Іщенко, І. В. Зімчук // Вісн. ЖІТІ. Технічні науки. – 1999. – №9. – С. 120–124.

Дружинин В. В. Системотехніка / В. В. Дружинин, Д. С. Конторов.– М.: Радио и связь, 1985. – 200 с.

Дубов Ю. А. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов систем / Ю. А. Дубов, С. И. Травкин, В. Н. Янишец.– М.: Наука, 1986. – 296 с.

Козак В. М. Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем: навч. посіб. / В. М. Козак. – К.: Книжк. вид-во НАУ, 2008. – 164 с.

Лавинский Г. В. Построение и функционирование сложных систем управления: учеб. пособие / Г. В. Лавинский. – К.: Вища шк., 1989. – 336 с.

Нечипоренко В. И. Структурный анализ систем (эффективность и надежность) /

В. И. Нечипоренко. – М.: Сов. радио, 1977. – 216 с.

Калачев М. Г. Применение методов нелинейной фильтрации в задачах оценивания фазовых координат динамических объектов / М. Г. Калачев, В. Г. Никонов // Автоматика и телемеханика. – №12. – 1979. – С. 71–79.

Каханер Д. Численные методы и программное обеспечение: пер. с англ / Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш. – М.: Мир, 1998. – 575 с.

Деклараційний пат. на винахід 7G01S13/00 Спосіб визначення прогнозованого положення балістичних об’єктів / С. В. Ковбасюк, О. О. Писарчук, О. М. Хімчик. – К.: Держ. департамент інтелект. власності.

Герговський В. М. Основи програмного та математичного забезпечення автоматизованих систем управління військового призначення: навч. посіб. / В. М. Герговський, С. В. Ковбасюк, О. О. Писарчук.–Житомир: ЖВІРЕ, 2005. – 300 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ