№3(58) 2016

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (English)

Зміст

Оновлення парку озброєння та військової техніки шлях до боєздатності Збройних Сил України PDF
Р. І. Тимошенко С. 6-11
Аналіз підходів до обґрунтування бойового складу Сухопутних військ Збройних Сил України PDF
В. М. Можаровський С. 12-17
Аналіз основних напрямів розвитку оперативних спроможностей Північноатлантичного альянсу після Варшавського саміту PDF
А. К. Павліковський, А. М. Іващенко С. 18-23
Розроблення багатокритеріальної методики ситуаційного управління структурою і параметрами системи забезпечення інформаційної безпеки PDF
О. О. Писарчук, К. О. Соколов, О. П. Гудима С. 24-32
Засади діяльності керівництва підприємств і установ щодо підготовки до роботи в умовах особливого періоду PDF
М. І. Шапталенко, О. І. Гріненко, О. П. Кутовий С. 33-38
Особливості та проблемні питання визначення оперативно-тактичних вимог до БПЛА з урахуванням сучасних принципів ведення воєнних (бойових) дій PDF
В. О. Колесніков, О. Л. Глушкевич, Д. Л. Федянович С. 39-43
Проблеми консолідації та взаємозв’язку стратегічного і оборонного планування в секторі безпеки і оборони України PDF
Ф. В. Саганюк, М. М. Лобко, В. Я. Мірошниченко С. 44-47
Аналіз змін стратегії миротворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй PDF
Л. С. Голопатюк, А. М. Іващенко, О. Д. Розумний С. 48-53
Обґрунтування підходу щодо створення алгоритму роботи кадрових органів для оцінювання службової діяльності військовослужбовців у бойових умовах PDF
О. С. Левшенко, О. С. Прокопенко, А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук С. 54-59
Аналіз існуючих підходів при ідентифікації і аутентифікації користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах PDF
О. С. Кульчицький, В. В. Грицюк, І. Г. Зотова С. 60-64
Планування досліджень із застосуванням системи імітаційного моделювання JCATS PDF
О. В. Дергильова, О. М. Рома, О. С. Пашков С. 65-69
Воєнна доктрина Російської Федерації: основні напрями імперських експансій, що несуть загрози світу PDF
М. І. Шапталенко, О. І. Гріненко, О. П. Кутовий С. 70-74
Удосконалення змісту принципів застосування ракетних військ і артилерії під час вогневого ураження противника PDF
О. В. Майстренко С. 75-80
Аналіз оборонно-технічного співробітництва України з НАТО в рамках трастових фондів PDF
М. І. Шпура, Н. М. Андріянова, Т. М. Комолаєва С. 81-86
Розроблення пропозицій до проектів законодавчих та нормативно-правових актів (внесення змін до діючих) щодо забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період PDF
М. І. Шапталенко, О. І. Гріненко, О. П. Кутовий, М. П. Бутенко С. 87-91
Альтернативні способи вдосконалення метрологічного забезпечення сучасних засобів зв’язку PDF
Ю. В. Пилипчук, А. Л. Ткаченко, О. В. Михайлов, О. Л. Ліманська, В. С. Яровий, С. Ю. Безносенко С. 92-98
Обґрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії за загрозливими напрямками на основі визначення їх “ваги” PDF
Г. Є. Чугуй, П. А. Наконечний, А. П. Наконечний, В. І. Пеньковський С. 99-103
Методичний підхід до оцінювання рівня навченості органів військового управління тактичного рівня PDF
О. В. Макаліш, О. А. Георгадзе С. 104-108
Застосування державних стандартів при створенні інформаційних систем військового призначення PDF
А. А. Рибидайло, О. С. Левшенко, Н. М. Андріянова, О. Д. Розумний, Н. В. Солошенко С. 109-114
Методика оцінки досягнення стратегічних (оперативних) цілей Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 – 2020 роках PDF
О. В. Устименко, А. К. Павліковський, А. Й. Фучко, П. О. Фесянов С. 115-121
Проблеми та стан матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України на кінець 2013 року PDF
А. Я. Сало С. 122-125
Методи роздільної демодуляції сигналів у багатопозиційній інтегрованій системі зв’язку та радіолокаційної розвідки PDF
А. О. Зінченко С. 126-130
Аналіз світового досвіду застосування інтеграційних технологій в автоматизованих системах управління PDF
Ю. А. Кірпічніков, М. К. Утюшев, М. А. Закалад, О. В. Головченко, С. І. Васюхно С. 131-135
Теоретичні підходи щодо визначення місця інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України у розумінні рамкових архітектурних методологій PDF
М. Ю. Голобородько, В. А. Федорієнко, Ю. А. Кірпічніков, О. В. Головченко, М. В. Петрушен С. 136-141