DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-3-58/54-59

Обґрунтування підходу щодо створення алгоритму роботи кадрових органів для оцінювання службової діяльності військовослужбовців у бойових умовах

О. С. Левшенко, О. С. Прокопенко, А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук

Анотація


Здійснено аналіз досвіду провідних країн світу щодо підготовки і оцінювання військовослужбовців в особливий період. Запропоновано алгоритм роботи кадрових органів для оцінювання службової діяльності військовослужбовців у бойових умовах.

Ключові слова


Алгоритм роботи кадрових органів; підготовка і оцінювання військовослужбовців; психологічна стійкість; щорічне оцінювання; атестаційна картка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дьяченко М. И., Кандибович Л. А., Пономаренко В. А. “Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект. ” – Минск: Издательство Университетское, 1985.

Воробйов Г.П. Бойова підготовка СВ України: теорія і практика: Монографія / Г. П. Воробйов, Ю. А. Думанський, В. І. Грабчак, М. Ю. Яковлев, О. Л. Гапеєва, М. М. Середенко. – Львів : АСВ, 2013. – 248 с.

Блінов О. А. Вплив стрес-факторів діяльності на військовослужбовців / О. А. Блінов // Вісник НАОУ. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 2. – С. 118–124.

Проблеми морально-психологічного забезпечення участі особового складу Збройних Сил України в антитерористичні операції та соціального захисту учасників бойових дій. (Матеріали науково-практичного семінару НУОУ 3 липня 2014 року). –К.: НУОУ, 2014. – 140 с.

Методичний порадник з питань морально-психологічного забезпечення для командирів військових частин (підрозділів) та військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції. –К.: НУОУ, 2015.

Зеленков М. Морально-психологическая подготовка войск в армиях зарубежных стран // Зарубежное военное обозрение. № 11 2000. с. 11 – 13.