DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-3-58/109-114

Застосування державних стандартів при створенні інформаційних систем військового призначення

А. А. Рибидайло, О. С. Левшенко, Н. М. Андріянова, О. Д. Розумний, Н. В. Солошенко

Анотація


У статті розглянуто питання застосування державних стандартів при створенні інформаційних систем (ІС) військового призначення та їх елементів, порядку розроблення стандартів, внесення змін до них.

Ключові слова


Державний стандарт; система стандартизації; замовник; виконавець; інформаційна система; нормативний документ; узагальнення; систематизація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ткаченко В., Подойніцин В. Національна система стандартизації у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 5.

Ткаченко В., Подойніцин В., Погребецька Н. Проблеми перегляду міждержавних стандартів // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 2.

Ткаченко В., Вершинін В. Головний фонд нормативних документів у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку // Стандартизація, сертифікація, якість. –2012. –№ 6

Закон України № 124-VIII від 15.01.2015 “Про стандартизацію” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ucrf.gov.ua/uk/doc/laws/1149754656/.

ISO 8402 -94 “Управление качеством и обеспечение качества –Словарь”

“Стандарти на військову техніку. Покажчик 2005. Тематичний покажчик. Нумераційний покажчик. Т. 2”.

Соглашение “О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации” от 13.03.1992. – Москва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_200.

Соглашение “Об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники” от 03.11.1995.–Москва [Електронний ресурс].–Режим доступу:ttp://russia.bestpravo.ru/fed1995/ /tex11422.htm.).

ДСТУ 1.2 Державний стандарт України. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

Постанова Кабінету Міністрів України “Про організацію робіт зі стандартизації озброєння та військової техніки в Україні” від 19.08.1993 № 662 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/662-93-%D0%BF.

Концепція державної системи стандартизації озброєння та військової техніки в Україні, “Програма основних робіт по реалізації концепції державної системи стандартизації озброєння та військової техніки”, від 28.04.1994.

Постанова КМУ від 25.05.1992 № 269 “Про організацію робіт, спрямованих на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації”.

Літнарович Р.М. Платформи корпоративних інформаційних систем. Курс лекцій. МЕГУ, Рівне, 2012. 130 c.