Аналіз світового досвіду застосування інтеграційних технологій в автоматизованих системах управління

Автор(и)

  • Ю. А. Кірпічніков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • М. К. Утюшев Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • М. А. Закалад Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • О. В. Головченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • С. І. Васюхно Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-3-58/131-135

Ключові слова:

Інтеграція, інформаційні технології, автоматизовані системи управління.

Анотація

У статті розглянуто різні підходи і сучасні методи інтеграції автоматизованих систем управління з точки зору створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами Збройних Сил України. Наведено основні принципи та переваги кожної з технологій.

Біографія автора

Ю. А. Кірпічніков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н.

Посилання

Кириченко С. О. Система управління Збройних Сил України: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку / С. О. Кириченко // Наука і оборона. – 2007. – №3. – С. 13–18.

Шелест Є. Ф. Автоматизація процесів оборонного планування та адміністративної діяльності в Збройних Силах України / Є. Ф. Шелест, О. В. Дорощенко, І. П. Сініцин [та ін.] // Наука і оборона.– 2006.– № 4.– С. 44–47.

Яблокова Т. Л. Информационно-аналитическая система поддержки оборонного планирования / Т. Л. Яблокова, И. П. Синицин, В. Ю. Суслов // Корпоративные системы. – 2004. – №1. – С. 47–52.

Яблокова Т. Л. Система поддержки оборонного планирования (вторая очередь) / Т. Л. Яблокова, И. П. Синицин, В. Ю. Суслов // Корпоративные системы. – 2004. – №4. – С. 25–29.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Електронний ресурс]: Указ [видано Президентом України 24 вересня 2015 р. №555/2015]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/555/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс]: Указ [видано Президентом України 06 червня 2016 р. №240/2016]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ documents/2402016-20137.

NCIA Customer Services Catalogue (2015) [Electronic Resource].– Mode of access: https://www.ncia.nato.int/Documents/Agency%20publications/Customer%20Services%20 Catalogue.pdf.

Allied Data Publication 34 (ADatP-34(I)). NATO Interoperability Standards and Profiles [Electronic Resource].– Mode of access: https://nhqc3s.hq.nato.int/Apps/Architecture/NISP/pdf/NISP-Vol3-v9-release.pdf.

NATO Logistics Handbook [Electronic Resource].– Mode of access: http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_03/20160303_2012-logistics_hndbk-en.pdf.

NATO C3 Classification Taxonomy [Electronic Resource].– Mode of access: https://www.yumpu.com/en/document/view/24003661/c3-classification-taxonomy-nci-agency-nato.

AJP-4. Allied Joint Logistic Doctrine [Electronic Resource].– Mode of access: http://www.wckik.pl/pdf_prawo/ajp-4.pdf.

AJP-6. Allied Joint Doctrine For Communication And Information Systems [Electronic Resource].– Mode of access: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/200016/20110401-ajp6_cis_secured.pdf.

NATO CALS Handbook [Electronic Resource].– Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.194.9777&rep=rep1&type=pdf.

STANAG 4728. System Life Cycle Management.

AAP-20. NATO Programme Management Framework (NATO Life Cycle Model).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-15

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ