DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-3-58/136-141

Теоретичні підходи щодо визначення місця інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України у розумінні рамкових архітектурних методологій

М. Ю. Голобородько, В. А. Федорієнко, Ю. А. Кірпічніков, О. В. Головченко, М. В. Петрушен

Анотація


Стаття розкриває особливості поняття інформаційної інфраструктури в концепції архітектури підприємства з точки зору застосування для Міністерства оборони України. Розглянуто сучасні світові підходи до проектування рамкових архітектур. Наведено класифікацію доменів архітектур. Визначено особливості щодо методології С4ISR. 


Ключові слова


Інформаційна інфраструктура; архітектура підприємства; рамкова архітектура; C4ISR.

Повний текст:

PDF

Посилання


D’hollande G. AGENCY TECHNICAL DIRECTIVE 00.01.02. NATO C4ISR System Design Principles [Electronic Resource] / Georges D’hollande // NATO C3 Agency. – 2011. – Mode of access: http://www.pegasim.com/CITT/2_External_Reference_Documents/NC3A/ATD-00.01.02%20-%20NATO%20C4ISR%20System%20Design%20Principles%20-%20PUBLIC.pdf.

DoD Architecture Framework Version 1.5. Volume I: Definitions and Guidelines [Електронний ресурс] // Chief Information Officer U.S. Department of Defense. – 2007. – Mode of access: http://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DODAF/DoDAF_Volume_II.pdf.

C4ISR Architecture Framework Version 2.0 [Electronic Resource] // C4ISR Architecture Working Group U.S. Department of Defense. – 1997. – Mode of access: www.afcea.org/education/courses/ archfwk2.pdf.

The DoDAF Architecture Framework Version 2.02 [Electronic Resource] // Chief Information Officer U.S. Department of Defense. – 2011. – Mode of access: http://cio-nii.defense.gov/ sites/dodaf20/index.html.

Biriging the Gap. European C4ISR Capabilities and Transatlantic Interoperability [Electronic Resource] / G.Adams, G. Ben-Ari, J. M. Logsdon, R. A. Williamson // The George Washington University. – 2004. – Mode of access: https://www.files.ethz.ch/isn/140166/DTP%205%20 C4ISR%20Gap.pdf.

Allied Joint Doctrine for Communication and Information Systems: AJP-6 [Electronic Resource] // NATO Standardization Agency. – 2011. – Mode of access: https://www.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/200016/20110401-ajp6_cis_secured.pdf.

Szlachta B. Nato Architecture Framework. NATO Operational View. Training Materia [Electronic Resource] / Bernard Szlachta // Noble Prog. – 2016. – Mode of access: http://training-course-material.com/index.php?title=Nato_Architecture_Framework_(NAF)_-_3.3_-_NATO_Operational_View&printable=yes.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Електронний ресурс]: Указ [видано Президентом України 24 вересня 2015 р. №555/2015]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/555/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс]: Указ [видано Президентом України 06 червня 2016 р. №240/2016]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ documents/2402016-20137.