DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-1-62/19-27

Методичний підхід до обґрунтування параметрів обрису Збройних Сил

О. М. Загорка, А. А. Корецький, А. К. Павліковський, І. О. Загорка

Анотація


Викладено порядок визначення параметрів обрису Збройних Сил на прогнозований період в умовах ресурсних обмежень.

Ключові слова


Параметри обрису Збройних Сил; бойовий склад; ітераційна процедура; методи таксономії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Руснак І. С., Загорка О. М. Розвиток методологічних положень обґрунтування заходів організаційного будівництва (реформування) Повітряних Сил Збройних Сил України // Наука і Оборона. – 2010. – № 1. – С. 6-12.

Тимошенко Р. І., Загорка О. М. Загальні методологічні положення воєнно-економічного обґрунтування складу Збройних Сил України на сучасному етапі їх реформування // Наука і оборона. – 2014. – № 1. – С. 43-48.

Основы теории и методологии планирования строительства Вооруженных Сил Российской Федерации: Военно-теоретический труд / Под общ. ред. Квашнина А. В. – М.: Воентехиздат, 2002. – 232 с.

Горчица Г. И., Карпачев И. А., Андреев А. Ю. Методологические особенности обоснования перспективных параметров облика Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе их развития // Военная мысль. – 2011. – № 3. – С. 3-17.

Саати Т. Аналитическое планирование: Организация систем / Т. Саати, К. Кернс; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

Загорка О. М. Використання експертно-аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту / О. М. Загорка, І. Ю. Марко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2013. – № 2 (17). – С. 76-80.

Кириченко І. О. Визначення форм і способів застосування військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах / І. О. Кириченко, О. М. Загорка // “Честь і закон”. – 2005. – № 4. – С. 17-21.

Вентцель Е. С. Исследование операций. – М.: Советское радио, 1972. – 552 с.

Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угруповання військ (сил) для відбиття агресії // Наука і оборона. – 2011. – № 1. – С. 3-6.

Барабащук В. И., Креденцер Б. П., Мирошниченко В. И. Планирование эксперимента в технике / Под ред. Б.П. Креденцера. – К.:Техніка, 1984. – 200 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 176 с.