№1(62) 2018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ

Аналіз правових основ стратегічного керівництва силами оборони сектору безпеки і оборони України PDF
О. І. Гриненко, О. П. Кутовий, М. І. Шапталенко С. 8-12
Системний підхід до реалізації оборонної реформи в Україні PDF
В. С. Фролов, Ф. В. Саганюк С. 13-18

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Методичний підхід до обґрунтування параметрів обрису Збройних Сил PDF
О. М. Загорка, А. А. Корецький, А. К. Павліковський, І. О. Загорка С. 19-27
Аналіз підтримки, що надає НАТО силам безпеки і оборони інших країн на прикладі Афганістану PDF
М. І. Шпура, Д. Л. Федянович, Н. М. Андріянова С. 28-33
Методичний підхід до формалізації стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони PDF
О. О. Сурков С. 34-40
Мета і напрями діяльності Північноатлантичного Альянсу з підтримки сектору безпеки і оборони країн-партнерів PDF
А. М. Іващенко С. 41-45

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

Впровадження оборонного планування на основі спроможностей в складових сил оборони України PDF
А. Д. Наливайко, І. М. Сівоха, А. І. Поляєв С. 46-50
Підходи до створення та функціонування системи управління вимогами щодо розвитку спроможностей в органах управління складових сил оборони PDF
В. С. Корендович, А. Д. Наливайко, А. І. Поляєв С. 51-56
Вихідні умови до формування середньострокових програм розвитку озброєння та військової техніки в Україні та підхід до їх аналізу PDF
А. Л. Ткаченко, Ю. В. Феріма, І. В. Цимбал, Л. Г. Троцько, О. Б. Плугова С. 57-61

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Загальнотеоретичні передумови необхідності удосконалення чинного законодавства України з питань інформаційної безпеки держави PDF
П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, В. А. Ткаченко С. 62-67
Візуальний аналіз політик безпеки в ERP-системах PDF
Ю. В. Кондратенко, І. Г. Зотова, В. В. Грицюк С. 68-73

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Застосування систем підтримки прийняття рішень в управлінні нерухомим військовим майном Збройних Сил України PDF
В. І. Галаган, С. В. Полішко, С. В. Бондарчук С. 74-79
Теоретичні підходи до побудови архітектури інформаційної системи управління оборонними ресурсами на основі сервісно-орієнтованої моделі PDF
Ю. А. Кірпічніков, О. В. Андрощук, М. В. Петрушен, С. І. Васюхно С. 80-85
Питання забезпечення сумісної обробки інформації від різнорідних засобів спостереження та розвідки в АСУ військового призначення PDF
М. Ю. Голобородько, Ю. А. Кірпічніков, О. В. Головченко, Ю. В. Добронравін С. 86-89

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Особливості застосування тактичної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах PDF
С. П. Мосов, С. Й. Хорошилова С. 90-96
Підходи до формування основних характеристик АСУ логістичного забезпечення ЗС України PDF
М. А. Закалад, Ф. П. Педан, О. А. Романченко С. 97-101
Методологічні основи підходу до оцінювання результативності та ефективності управління проектами створення автоматизованих систем PDF
С. В. Бобров, В. В. Беляченко, М. К. Утюшев С. 102-106
Математична модель функціонування органів радіолокаційної розвідки РВіА PDF
М. В. Адаменко, О. А. Заболотний С. 107-112

ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Трансформація діяльності НАТО після закінчення “холодної війни” PDF
Н. М. Андріянова С. 113-119
Формування та функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки: проблеми і шляхи їх вирішення PDF
О. В. Коваль, А. К. Павліковський С. 120-125
Удосконалення системи наукових досліджень в інтересах Військово-Морських Сил Збройних Сил України: організаційний аспект PDF
В. В. Гордійчук С. 126-130