DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-1-62/80-85

Теоретичні підходи до побудови архітектури інформаційної системи управління оборонними ресурсами на основі сервісно-орієнтованої моделі

Ю. А. Кірпічніков, О. В. Андрощук, М. В. Петрушен, С. І. Васюхно

Анотація


Стаття присвячена проблемі побудови архітектури інформаційної системи управління оборонними ресурсами, створення якої на сьогодні є одним із пріоритетних завдань оборонної реформи. Децентралізована архітектура та розрізненість існуючих інформаційних систем у галузі управління оборонними ресурсами не дає змоги отримати цілісну картину для прийняття управлінських рішень. Використання архітектури на основі сервісно-орієнтованої моделі дасть змогу інтегрувати процеси управління у єдину інформаційну систему. З метою визначення необхідних змін в архітектурі запропоновано теоретико-множинне представлення процесів управління оборонними ресурсами та проведено їх декомпозицію у вигляді функціональних моделей “Як є” і “Як має бути”.

Ключові слова


Архітектура інформаційної системи; сервісно-орієнтована модель; процеси управління оборонними ресурсами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Морозов А. О. Управління розробкою Єдиної АСУ збройних сил / А. О. Морозов, В. А. Косс // Наука і оборона. – 2006. – № 2. – С. 30–34. – Режим доступу: http://www.immsp.kiev.ua/ perspages/koss_va/publ/5_syst_proekt.pdf.

Артюх В. М. Современный этап разработки и строительства Единой автоматизированной системы управления Вооруженными Силами Украины / В. М. Артюх, В. К. Медведев // Оборонный вестник. – 2012. – № 1. – С. 15–24. – Режим доступу: http://defpol.org.ua/site/files/ OV_1_2012_rus.pdf.

C4ISR Architecture Framework Version 2.0 [Electronic Resource] // C4ISR Architecture Working Group U.S. Department of Defense. – 1997. – Mode of access: http://www.afcea.org/education/courses/archfwk2.pdf.

NATO C3 Classification Taxonomy [Electronic Resource].– Mode of access: https://www.yumpu.com/ en/document/view/24003661/c3-classification-taxonomy-nci-agency-nato.

INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF0). Draft Federal Information Processing Standards Publication 183 ,1993 December 21.