DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-1-62/86-89

Питання забезпечення сумісної обробки інформації від різнорідних засобів спостереження та розвідки в АСУ військового призначення

М. Ю. Голобородько, Ю. А. Кірпічніков, О. В. Головченко, Ю. В. Добронравін

Анотація


У статті на основі аналізу концептуальних підходів щодо забезпечення інтероперабельності автоматизованих систем управління військового призначення розглянуто систему інформаційних вимог до інтеграційної складової різних технічних засобів спостереження та розвідки, що дасть змогу підвищити точність і достовірність сумісної обробки розвідувальної інформації.


Ключові слова


Інтероперабельність; технічні засоби спостереження та розвідки; інтеграційна складова; обробка розвідувальної інформації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс]: указ [видано Президентом України 06 червня 2016 р. № 240/2016]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

C4ISR Architecture Framework Version 2.0 [Electronic Resource] // C4ISR Architecture Working Group U.S. Department of Defense. – 1997. – Mode of access: http://www.afcea.org/education/courses/archfwk2.pdf.

Szlachta B. NATO Architecture Framework. NATO Operational View. [Electronic Resource] / Bernard Szlachta // Noble Prog. – 2016. – Mode of access: http://training-coursematerial.com/index.php?title=Nato_ Architecture_Framework_(NAF)_-_3.3_-_NATO_ Operational_V ew&printable=yes.

Стужук П. І. Теоретичні основи і практичні рекомендації щодо обробки розвідувальних відомостей (даних) / П. І. Стужук // К: НАОУ, 1998. – 82 с.

Ю. Ф. Кучеренко / Методика загальної оцінки ефективності автоматизованої системи управління міжвидового угруповання військ// Харьков: Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2013, № 4 (13).