DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-1-62/97-101

Підходи до формування основних характеристик АСУ логістичного забезпечення ЗС України

М. А. Закалад, Ф. П. Педан, О. А. Романченко

Анотація


У статті проведено аналіз досвіду провідних країн світу щодо створення логістичної системи військового призначення, розглянуто програми розвитку (трансформації) військової логістики провідних країн світу та визначені напрями створення та розвитку автоматизованої системи логістичного забезпечення ЗС України.

Ключові слова


Система логістики; концепція; автоматизована система управління; логістична діяльність; логістика; інформаційні технології; автоматизація процесів; оборонні ресурси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амітан В. Н. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах: монографія / В. Н. Амітан, Р. Р. Ларіна, В. Л. Пілюшенко. – НАНУ Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2012. – 73 с.

Голиков Е. А. Управление логистикой. М.: Высшая школа, 2014. – 200 с.

Голдрат Э. М. Процесс непрерывного совершенствования / Голдрат Э. М., Кокс Дж. / Пер. с англ. Самсонов П. М. М.: Попурри, 2015. – 496 с.

НАТО. Довідник. К: Основи. 1997. – 286 с.

Тарасенко А. В. Наукові підходи до визначення змісту категорії “матеріально-технічне забезпечення суб’єктів сектору безпеки й оборони” / А.В.Тарасенко // Європейські перспективи. – 2013. – № 7. – С. 54–59.

Романченко І. С. Моделювання систем матеріально-технічного забезпечення: монографія / І. С. Романченко, О. І. Хазанович, С. С. Трегубенко – Львів: НАСВ ЗС України, 2015. – 156 с.

Наказ про затвердження Основних положень логістичного забезпечення Збройних Сил України від 11.10.2016 № 522 [Копія] / МО України. – К.

NATO 2020: “Assured security; Dynamicengagement” – analysis and recommendations of the group of experts on a new strategic concept for NATO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/strategic-concept/expertsreport.pdf.

The NATO Handbook [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.freeinfosociety.com/ media / pdf/ 123.pdf.

Joint Logistics (JP 4-0) [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.globalsecurity.org/ military/ library/policy/dod/joint/jp4_0.pdf.

Combat Service Support (FM 4-0) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsg3.us/tnsg_lib/ unit_dig_lib/fm4_0.pdf.

Sustainment (FM 4-0) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalsecurity.org/ military/ library/policy/army/fm/4-0/fm4-0.pdf