DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-1-62/120-125

Формування та функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки: проблеми і шляхи їх вирішення

О. В. Коваль, А. К. Павліковський

Анотація


У статті виявлено та проаналізовано основні проблеми щодо формування й функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова


Територіальний центр комплектування; система комплектування збройних сил; обласний територіальний центр; соціальна підтримка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданович В. Ю., Романченко І. С., Свида І. Ю., Толубко В. Б. Політика забезпечення національної безпеки України в умовах позаблоковості: монографія / Київ.: ЦНДІ ЗС України, 2013. С. 178–190.

Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: монографія у 7 т. Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення / Київ.: НВВ НА СБ України, 2012. С. 415–434.

Про затвердження Положення про територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.07 № 1054. Київ.: 2007. 3 с.

Біла книга – 2008: оборонна політика України / авторський колектив МО та ГШ ЗС України; за редакцією Центра Разумкова. Київ.: Військо України, спец. вип.№2 (104), 2009. 48 с.

Біла книга – 2011. Збройні Сили України / авторський колектив МО та ГШ ЗС України. Київ.: Військо України, спец. вип., 2012. 39 с.

Біла книга – 2012. Збройні Сили України / авторський колектив МО та ГШ ЗС України. Київ.: Військо України, спец. вип., 2013. 32 с.

Про рішення РНБО України: Указ Президента України від 20.05.2016 р. Про Стратегічний оборонний бюлетень України від 06.06.2016 р. № 240/2016. URL: http://www.rada.kiev.ua (дата звернення 17.08.2017).

План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016–2020 рр. (Дорожня карта оборонної реформи): затв. МО України 15.08.2016: вих. № 1773/у/24 від 15.08.2016. Київ.: МОУ, 2016. С. 187.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.kiev.ua (дата звернення 17.05.2017).

Про стан організації роботи з сержантським складом та шляхи її удосконалення: нак. НГШ – ГК ЗС України від 29.11.2010 р. № 193. Київ.: АУ ГШ ЗС України, 2010. 16 с.

Підсумковий звіт про результати проведення функціонального обстеження організаційних структур Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України у 2012 році. Київ.: МО України, 2012. 58 с.

Концепція кадрової політики у ЗС України на період до 2020 р.: нак. МО України від 26.06.2017 р. № 342. Київ.: МОУ, 2017. 16 с.