DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-1-62/126-130

Удосконалення системи наукових досліджень в інтересах Військово-Морських Сил Збройних Сил України: організаційний аспект

В. В. Гордійчук

Анотація


Стаття присвячена проблемам організації наукових досліджень в інтересах Військово-Морських Сил Збройних Сил України, як обов’язкової складової їх повноцінного розвитку.

Ключові слова


Військово-Морські Сили; флот; наукові дослідження; наукова установа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Основи військово-морської науки : підручн. / колектив авторів; за заг. ред. С. В. Яким’яка. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2014. – 244 с.

Капитанец И.М. Война на море. Актуальные проблемы развития военно-морской науки. — М.: Вагриус, 2001.

Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України” від 27.07.2106 № 385.

USN office of Naval Research (ONR) Science & Technology Seal [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: https://www.onr.navy.mil.

U.S. Naval research laboratory https://www.nrl.navy.mil.

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України: сайт Міністерства оборони України [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/czentralnij-naukovo-doslidnij-institut-ozbroennya-ta-vijskovoi-tehniki-zbrojnih-sil-ukraini.html.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://nuou.org.ua/.

Науково-дослідний центр “Державний океанаріум”: Вікіпедія [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: https: //uk.wikipedia.org/wiki/Державний_океанаріум.

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська акдемія”: сайт Національного університету “Одеська морська акдемія” [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://fvms.onma.edu.ua.

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою для вищих навчальних закладів та робітничих кадрів для професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України” від 21.07.2107 № 1076.

Центральний науково-дослідний інститут Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://www.mil.gov.ua/zndi/.

Інформаційно-консалтингова компанія «DEFENSE EXPRESS» [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: https://defence-ua.com/index.php/statti/2532-dnvts-zsu-patriotyzm-muzhnist-i-vytrymka-na-tsomu-trymayetsya-kolektyv.

Урядовий портал . Єдиний веб-портал органів виконавчої влади [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=250355577&cat_id=244276429.