Рекомендації щодо інтеграції зусиль військових і невійськових суб’єктів сектору безпеки і оборони для нейтралізації загроз воєнного характеру

Автор(и)

  • А. М. Сиротенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-0266-5706

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-2-63/10-17

Ключові слова:

Воєнна безпека, військові та невійськові суб’єкти, інтегрований потенціал протидії, загроза, система протидії, сектор безпеки і оборони.

Анотація

Затверджена Указом Президента України Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України визначає необхідність сумісного використання військових та невійськових сил і засобів сектору безпеки і оборони (СБОУ). Це положення визначає необхідність розроблення рекомендацій щодо цілей, принципів, умов та можливих форм і способів (варіантів) інтеграції зусиль наявних у державі сил і засобів в інтересах нейтралізації загроз воєнного характеру (ЗВХ), що і обумовлює актуальність публікації.

Мета статті – розроблення практичних рекомендацій щодо інтеграції зусиль військових та невійськових суб’єктів сектору безпеки і оборони України для нейтралізації загроз воєнного характеру.

Проведення комплексу заходів для адекватної протидії ЗВХ, що вже стали реальними потребує створення відповідного інтегрованого потенціалу, під яким розуміється найбільш доцільний склад сил і засобів суб’єктів СБОУ, що має спроможності для виконання визначених завдань (заходів). Реалізацію цих завдань (заходів) пропонується здійснювати за єдиним замислом, як правило, у формі спеціальної операції (кампанії) для нейтралізації виявлених (прогнозованих) ЗВХ у межах виділених державою та недержавними організаціями ресурсів.

Враховуючи характер загрози, відносно якої визначена загальна мета інтеграції зусиль суб’єктів СБОУ пропонується будувати систему цілей. Така сукупність цілей дозволить зв’язати воєдино довгострокові і короткострокові цілі та вибудувати загальну стратегію протидії.

Важливою рекомендацією з інтеграції зусиль військових та невійськових суб’єктів СБОУ пропонується вважати послідовність вироблення управлінського рішення на застосування окремих суб’єктів СБОУ в інтересах нейтралізації певної ЗВХ.

Послідовність вироблення управлінських рішень стосовно інтеграції зусиль військових та невійськових суб’єктів СБОУ для нейтралізації загроз воєнного характеру, розроблена на основі використання методу адаптивного управління інтегрованим потенціалом протидії виявленій (прогнозованій) загрозі, визначає по суті спосіб розподілу завдань (заходів) між військовими і невійськовими суб’єктами та відповідальність за їх виконання без деталізації на рівні окремих суб’єктів СБОУ.

Наведені рекомендації щодо формулювання мети, принципів, порядку прийняття управлінського рішення на інтеграцію, а також способів та форм інтеграції зусиль військових та невійськових суб’єктів СБОУ для нейтралізації ЗВХ можна вважати подальшим розвитком методології забезпечення воєнної безпеки держави.

Біографія автора

А. М. Сиротенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н.

Посилання

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [Текст] : схвалена Указом Президента України [від 14.03.2016 № 92/2016]. – К.: АПУ, 2016. – 17 с.

Про основи національної безпеки [Текст] : Закон України від 19.06.2003 № 964–IV (із змінами, внесеними згідно із Законом від 12.02.2015 № 186–VІІІ) // Законодавство України з питань військової сфери. – К.: Урядовий кур’єр від 19.08.2015 № 15.

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України: від 26.05.2015 № 287. – К.: АПУ, 2015. – 12 с.

Богданович В. Ю. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України [Текст] : моногр. : у 7 т. – Т. 4. – Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення / В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида, Є. Д. Скулиш; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 464 с.

Романченко І. С. Метод обґрунтування завдань щодо безпекового супроводу реалізації національних інтересів у системі забезпечення національної безпеки [Текст] / І. С. Романченко, В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида // Зб. наук. праць ЦНДІ ЗС України. – К., 2011. – № 1 (55). – С. 5 18.

Богданович В. Ю. Комплексна модель управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави / В. Ю. Богданович, О. В. Павловський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1 (26). – С. 6 11.

Сиротенко А. М. Когнітивний підхід до визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру в системі забезпечення воєнної безпеки / В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 3. – С. 12 18.

Сиротенко А. М. Метод адаптивного управління інтегрованим потенціалом протидії виявленій (прогнозованій) загрозі / А. М. Сиротенко, В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 4 (29). – С. 5 10.

Богданович В. Ю. Методичний підхід до визначення необхідних спроможностей складових інтегрованого потенціалу протидії загрозам на виконавчому рівні / А. М. Сиротенко, В. Ю. Богданович, А. М. Прима. – Харків: ХНУПС, Наука і техніка Повітряних Сил ЗС України, – 2017 – № 2 (27). С. 162 166.

Сиротенко А. М., Методика проектування необхідних спроможностей складових інтегрованого потенціалу деескалації загроз на виконавчому рівні / А. М. Сиротенко, В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида // Зб. наук. праць ЦНДІ ЗС України. – К., 2017. – № 3 (81). – С. 48 56.

Сиротенко А. М. Концепція комплексного використання військових та невійськових сил і засобів для забезпечення достатнього рівня воєнної безпеки держави /А. М. Сиротенко, В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2 (31). – С. 16 29.

Фролов В. С. Протиборство агресії / В. С. Фролов, Ф.В. Саганюк // Оборонний вісник – К., Центр воєнної політики та політики безпеки, 2017. – № 11. – С. 147 152.

Баровська А. В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО [Текст] / А. В. Баровська, // Стратегічні приорітети. – К., НІСД, 2015. – № 1 (34). – С. 147 152.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-12

Номер

Розділ

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ