№2(63) 2018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ

Роль операцій стратегічних об’єднань військ для досягнення цілей війни PDF
С. М. Нечхаєв С. 6-9

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Рекомендації щодо інтеграції зусиль військових і невійськових суб’єктів сектору безпеки і оборони для нейтралізації загроз воєнного характеру PDF
А. М. Сиротенко С. 10-17
Аналіз і шляхи удосконалення територіальної оборони України PDF
В. М. Семененко, М. М. Лобко, С. О. Кириченко, С. М. Овчаренко С. 18-22
Сучасні проблеми мобілізаційної підготовки і мобілізації оборонного сектору національної економіки та шляхи їх розв’язання PDF
О. І. Гріненко, О. П. Кутовий, М. І. Шапталенко С. 23-26
Модернізація системи мобілізаційної підготовки держави: доцільність і необхідність PDF
О. О. Скосирський, О. Г. Вдовін С. 27-31
Аналіз можливих форм і способів проведення миротворчої операції ООН на Сході України PDF
А. М. Іващенко, С. М. Возняк, О. В. Полякова, М. М. Зайцев С. 32-38
Концептуальний підхід до вибору пріоритетних напрямів розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони PDF
О. О. Сурков С. 39-45
Тенденції розвитку військово-морських сил країн-сусідів України за Чорноморським регіоном PDF
П. І. Шуляк, О. М. Колодін С. 46-51
Воєнно-економічні вимоги до процесу формування перспективного обрису Збройних Сил України під час формування програм їх розвитку PDF
В. С. Комаров, Р. О. Пекуляк, І. М. Таргонська, І. С. Борисенко С. 52-56

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

Планування ресурсів під час оборонного огляду PDF
А. Д. Наливайко, П. М. Крикун, А. І. Поляєв С. 57-62

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Модель оцінювання вразливостей систем із критичною кібернетичною інфраструктурою PDF
В. М. Телелим, Ю. Г. Даник, А. О. Зінченко С. 63-67
Удосконалення чинного інформаційного законодавства України як необхідна умова адекватності заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки держави PDF
П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, В. М. Cемененко, В. А. Ткаченко С. 68-74
Концептуальні підходи щодо застосування військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного характеру PDF
М. М. Хомік С. 75-80

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Інформаційні технології удосконалення документаційного забезпечення для силового відомства PDF
Г. П. Полішко С. 81-87
Формування загального обрису інформаційно-аналітичного автоматизованого робочого місця керівного складу управління нерухомим військовим майном Збройних Сил України PDF
В. І. Галаган, С. В. Полішко, С. В. Бондарчук С. 88-94
Ключові показники ефективності управління організаційною структурою збройних сил PDF
О. С. Прокопенко, А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук, Г. В. Руденська С. 95-103

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Особливості застосування оперативно-тактичної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах ХХ століття PDF
С. П. Мосов, С. Й. Хорошилова С. 104-109
Методи і технології біометричного розпізнавання суб’єкта за голосом PDF
М. В. Ткаченко, Р. М. Федоренко, І. Г. Зотова С. 110-113
Імплементація єдиних розвідувальних процедур на оперативно-тактичному рівні – шлях до переваги на полі бою PDF
І. М. Прозапас С. 114-123

ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Російське воєнно-стратегічне мислення через призму національної стратегічної культури PDF
А. В. Лепіхов, Г. С. Храпач С. 124-128
Формування кадрового потенціалу Збройних Сил України в системі вищої військової освіти: теоретичні аспекти PDF
О. А. Заболотний, А. М. Зельницький, В. М. Оліферук С. 129-135
Організація підготовки докторів філософії у країнах Європейського союзу та Україні: стан, тенденції, перспективи PDF
П. В. Щипанський, А. А. Корецький, Г. В. Капосльоз, М. М. Зайцев С. 136-142