Концептуальний підхід до вибору пріоритетних напрямів розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони

Автор(и)

  • О. О. Сурков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-8189-0484

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-2-63/39-45

Ключові слова:

Розвиток спроможностей, оборонний огляд, стратегічне планування, оборонне планування, сили оборони.

Анотація

Стаття присвячена розробці концептуального підходу до вибору пріоритетних напрямків розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони з використанням рекурсивного способу.

В основу концептуального підходу до вибору пріоритетних напрямків розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони покладено рекурсію (від лат. Recursion ‑ повернення) ‑ спосіб організації обчислювального процесу, в якому процедура або функція в ході виконання складових її етапів звертається сама до себе. При цьому етапи вибору пріоритетних напрямків здійснюються у взаємозв’язку з попередніми етапами через вхідні і вихідні дані для оцінки впливу прийнятих рішень по кожному етапу на загальний процес визначення (уточнення) стратегічних цілей, пріоритетів, напрямків і завдань розвитку здібностей сил оборони на довгострокову перспективу.

Основні етапи і їх послідовність визначена на основі процедур оборонного огляду, необхідних вхідних і вихідних даних для побудови рекурсивних функцій, ієрархії і взаємозв’язку рішень з розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Етапи умовно згруповані у два подпроцеси, де перший дозволяє отримати необхідні дані і результати оцінки для визначення оптимального співвідношення необхідних ресурсів і досягнутого максимального результату, а другий реалізує вибір конкретних значень характеристик перспективної структури (моделі) і можливостей сил оборони, способів їх досягнення через вибір пріоритетних напрямків.

Запропонований концептуальний підхід до вибору пріоритетних напрямків розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони з використанням рекурсивного способу може бути використаний при розробці рекурсивних алгоритмів і методик оцінювання за обраними етапах для визначення пріоритетних напрямків розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони на довго- і середньострокову перспективи.

Перспективою подальших досліджень з урахуванням запропонованого концептуального підходу є розробка рекурсивних алгоритмів і методик оцінювання за обраними етапах для вирішення проблеми визначення пріоритетних напрямків розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони на довго- і середньострокову перспективу, а також підтримки прийняття раціональних рішень.

Біографія автора

О. О. Сурков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н.

Посилання

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія. Київ: НІСД, 2010. 288 с.

Богданович В. Ю. Теоретико-методологічні засади забезпечення національної безпеки держави у її визначальних сферах: монографія. Київ: Кий, 2007. 370 с.

Руснак І. С., Петренко А. Г., Яковенко А. В., Романюк І. М. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження // Наука і оборона. 2017. № 2. С. 3–10.

Сурков О. О. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. Київ. 2018. № 1 (62). С. 34–40.

Сурков О. О. Методичний підхід до оцінювання технічних параметрів однотипних військових засобів у ході планування на основі спроможностей // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. Київ. 2017. № 3 (61). С. 43–49.

Троцько В. В. Підхід із визначення вимог до необхідних можливостей для проведення оборонного огляду. URL: http://www.nbuv. gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/ Znpcvsd/ 2009_1/6.pdf.

Саганюк Ф. В., Павліковський А. К., Устименко О. В. Стратегія та пріоритети // Оборонний вісник НАСВ. Львів. 2016. № 12. С. 6–11.

Елементи дослідження складних систем військового призначення: навч. посіб. [для докторантів, ад’юнктів, здобувачів] / [Загорка О. М., Мосов С. П., Сбітнєв А. І., Стужук П. І.]. Київ: НАОУ, 2005. 100 с.

Орловский П. Н. Системный анализ: учеб. пособ. [для студ. экон. спец.]. Київ: Институт содержания и методов обучения, 1996. 360 с.

Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении: учеб. пособие; под ред. А. А. Емельянова. Москва: Финансы и статистика, 2002. 368 с.

Указ Президента України “Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.05.2016 “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” від 06.06.2016 № 240/2016.

План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016–2020 роках (дорожня карта оборонної реформи): затв. МО України 15.08.2016. VRL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/ reformi-ta-planuvannya-u-sferi-oboroni/22082016-04.html.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України: затв. Міністром оборони України 12.06.2017. VRL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/reformi-ta-planuvannya-u-sferi-oboroni/.

Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей у Збройних Силах України: станом на 7 грудня 2017 р. Київ: МО України, 2017. 29 с. – (Нормативний документ Міністерства оборони України).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-25

Номер

Розділ

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ