DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-2-63/57-62

Планування ресурсів під час оборонного огляду

А. Д. Наливайко, П. М. Крикун, А. І. Поляєв

Анотація


Кардинальна зміна пріоритетів при переході від існуючої системи оборонного планування до планування на основі спроможностей з орієнтацією її на кращі європейські стандарти має стати основою реформування національних сил оборони. Зазначене актуалізує питання підвищення ефективності оборонного планування, а відповідно і однієї з найважливіших його складових – планування ресурсів.

При проведенні оборонного огляду, після визначення складу сил та засобів для виконання завдань за всіма сценаріями, здійснюється процедура планування ресурсів, в ході якого визначаються потреби в ресурсах для досягнення необхідних спроможностей ЗС України та інших складових сил оборони та проводиться порівняння їх з можливостями держави щодо задоволення цих потреб. Для цього необхідно проводити оцінювання відповідності спроможностей наявних сил вимогам до виконання завдань за новими сценаріями.

В цілому процедура планування ресурсів в ході оборонного огляду має включати: визначення потреби в ресурсах для досягнення перспективної моделі ЗСУ та інших складових сил оборони в рамках визначених завдань оборони та критеріїв досягнення їх спроможностей; оцінку ресурсів для забезпечення наявних спроможностей; уточнення необхідних спроможностей для максимального збалансування їх вартості з прогнозними показниками фінансування; визначення потреби у додаткових фінансових ресурсах для забезпечення розвитку критичних спроможностей на довгострокову, середньострокову та короткострокову перспективу.

При плануванні ресурсів використовуються наступні вихідні данні: прогнозні показники видатків Державного бюджету України для потреб оборони на довгострокову та середньострокову перспективу; результати оцінки безпекового середовища та планування сил (цільовий пакет оборонних спроможностей), формування перспективного складу та структури ЗС України (сил оборони); показники цінової політики в державі та на зовнішньому ринку; показники інфляції національної валюти; нормативні вимоги до ресурсного забезпечення складових сил оборони тощо.

В статті запропоновані підходи щодо здійснення процедури планування ресурсів в ході проведення оборонного огляду в рамках оборонного планування на основі спроможностей в Збройних Силах України а також  інших складових сил оборони.

Ключові слова


Оборонне планування на основі спроможностей; оборонний огляд; планування ресурсів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в МО та ЗС України, затверджені Міністром оборони України 13.06.2017 № 5789/з/3.

Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей у Збройних Силах України, затверджені Міністром оборони України 07.12.2017.

Руснак І. С. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження/ Руснак І. С., Петренко А. Г., Яковенко А.В., Романюк І. М., Кохно В. Д. // “Наука і оборона”. К.: НУОУ, 2017 – № 2. – С. 3 10.

Крикун П.М. Павленко В.І. Методичне забезпечення процесів оборонного планування відповідно до процедури стандартів НАТО. // Труди НУОУ. – 2008. №1 (146).

Cектор безпеки і оборони: стратегічне планування / [В. Ф. Саганюк, М. М. Лобко, О. В. Устименко, А. К. Павліковський; за ред. Р. І. Тимошенка] – К.: Майстер книг, 2016. 148 с.

Дєнєжкін М. М., Наливайко А. Д., Поляєв А. І. Особливості оборонного планування у державах-членах НАТО, на основі спроможностей. // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ. – К., 2017. № 2 (60).

Закон України “Про національну безпеку України” від 21.06.2018 № 2469-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018.