Інформаційні технології удосконалення документаційного забезпечення для силового відомства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-2-63/81-87

Ключові слова:

Діловодство, електронний підпис, автоматизоване робоче місце, захист інформації.

Анотація

Одним з основних факторів впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є розвиток і широке використання нових інформаційних технологій. Серед найбільш масових сфер, в яких інформаційні технології відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера управління. Важливою складовою процесів управління і прийняття управлінських рішень є документообіг, автоматизація якого особливо актуальна для силового відомства держави, особливо в умовах воєнного конфлікту.

У статті визначаються основні вимоги до автоматизованої системи (АС) діловодства та електронного документообігу для силового відомства на основі формування вимог для типової системи МО України.

Пропонується варіант загальної схеми трирівневої АС документообігу для силового відомства, яка включає рівні: тактичний, оперативно-тактичний, стратегічний (для МО України) або місцевий, регіональний, вище (для МВС, МНС).

Обов’язковою складом такий АС повинні бути такі структурні компоненти:

1. Серверний комплекс ‑ структурний компонент, призначений для зберігання, обробки оперативних і аналітичних даних і надання відповідного рівня захищеного доступу до них користувачам. Компоненти серверного комплексу включають такі елементи забезпечення: системне програмне забезпечення, бази даних обраного типу; спеціальне програмне забезпечення.

2. Мережевий шлюз ‑ структурний (програмно-апаратний) компонент серверного комплексу, призначений для сполучення комп’ютерних мереж, що працюють по різних протоколах обміну даних.

3. Комутатор ‑ структурний компонент серверного комплексу, призначений для з’єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах одного сегмента мережі.

4. Автоматизоване робоче місце підтримки кінцевих користувачів ‑ структурний компонент АС, призначений для забезпечення підтримки роботи кінцевих користувачів різних рівнів. Компоненти включають такі елементи забезпечення: операційна система, антивірусне програмне забезпечення.

5. Автоматизоване робоче місце користувача ‑ структурний компонент АС, призначений для забезпечення інтерфейсу доступу через інформаційно-транспортну мережу силового відомства до певних інформаційних ресурсів (сервера сховища баз даних).

Посилання

Войнаренко М. П. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією / М. П. Войнаренко, О. М. Кузьміна, Т. В. Янчук. Навч. посіб. – Вінниця: ПП Едельвейс і К, 2015. – 496 с.

Супронюк Ю. Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі / Ю. Супронюк // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матер. навч. метод. конф. 5-8 лютого 2008 р. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 479 480.

ДСТУ 2941-94 Розроблення систем. Терміни та визначення.

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни і визначення.

ISO/IEC 2382:2015, Information technology – Vocabulary Part 1: Terms and definitions: “database: collection of data organized according to a conceptual structure describing the characteristics of these data and the relationships among their corresponding entities, supporting one or more application areas”.

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 675-VIII (675-19) від 03.09.2015, ВВР, 2015, N 45, ст.410).

Закон України “Про електронний цифровий підпис”.

Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч. посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т “Харк. авіац. ін-т”, 2009. – 75 с.

Наказ НГШ ЗС України від 07.04.2017 №124 “Про затвердження інструкції з діловодства в Збройних Силах України”.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-27

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ