Формування загального обрису інформаційно-аналітичного автоматизованого робочого місця керівного складу управління нерухомим військовим майном Збройних Сил України

Автор(и)

  • В. І. Галаган Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • С. В. Полішко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • С. В. Бондарчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-2-63/88-94

Ключові слова:

Автоматизоване робоче місце, управління нерухомим військовим майном, нерухоме військове майно.

Анотація

В даний час в Збройних Силах України (в рамках Плану дій щодо впровадження оборонної реформи в Міністерстві оборони та Збройних Силах України в 2016-2020 роках і Концепції інформатизації Міністерстві оборони України) створюються і впроваджуються інформаційні системи управління оборонними ресурсами Defence Resource Management Information System (DRMIS ).

Інформаційно-аналітичне автоматизоване робоче місце керівного складу (далі ІА АРМ) може стати одним з елементів системи підтримки і прийняття рішення, яке в повній мірі забезпечить такий етап, як інформаційна підготовка управлінського рішення.

Основною метою статті є формування загального обрису функціонального ІА АРМ керівного складу у напрямку управління нерухомим військовим майном ЗС України.

Основним завданням ІА АРМ керівного складу у напрямку управління нерухомим військовим майном ЗС України є оперативний моніторинг стану справ і стану втілення стратегій керівного складу ЗС України щодо об’єктів нерухомості, що знаходяться на балансі ЗС України.

ІА АРМ (аналітична складова вищого рівня) можна розглядати як надбудову окремої аналітичної системи над інформаційними програмами, які вже функціонують в Міністерстві оборони України. При цьому впровадження ІА АРМ не вимагає заміни вже функціонуючих систем. Ключовою функцією даної розробки є аналіз даних по всіх видах діяльності від стану об’єктів нерухомості до формування бюджетного запиту. ІА АРМ керівника є складовою і “пультом управління” таких програм.

В результаті функціонування ІА АРМ керівного складу у напрямку управління нерухомим військовим майном ЗС України будуть стандартизовані інформація та дані з підсистеми управління нерухомим військовим майном “Майно”, які використовуються в єдиній базі даних (циркулюють в мережі) на всіх рівнях (вищому, середньому і низькому ), а також може отримувати інформацію з інших систем управління оборонними ресурсами.

ІА АРМ інтегрує процеси управління нерухомим військовим майном і квартирно-експлуатаційного забезпечення, а також надасть повну видимість стану, функціонування об’єктів нерухомості для підготовки і прийняття обґрунтованих рішень командиром (начальником).

Біографії авторів

В. І. Галаган, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н., доцент

С. В. Полішко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н., с.н.с.

Посилання

Закон України “Про організацію оборонного планування” / Відомості Верховної ради України – Офіц. вид. – К., 2005. – 97с. – (Бібліотека офіційних видань).

Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року. / Міністерство оборони України. – К., 2004. – 64с. – (Бібліотека офіційних видань).

Закон України N 2684-ІІІ від 13.10.2001 “Про Національну програму інформатизації”.

Системы поддержки принятия решений : учебное пособие / Уринцов А. И, Дик В. В. М. : МЭСИ, 2008. – 230 с.

Наказ Міністерства оборони України № 650 від 17.09.2014 “Про затвердження Концепції інформатизації Міністерства оборони України”.

И. Волков, И. Галахов. Архитектура современной информационно-аналитической системы //ООО ИК СИБИНТЕК, “Директор ИС” № 3, 2002.

Белов В.С. Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и применения. Учебное пособие. – М: МЭСИ, 2005.

Решения для бизнес-аналитики. Продукты, возможности и платформы Business intelligence [Електроний ресурс] – Режим доступу до журн. : https://www.sap.com/ukraine/products/analytics/business-intelligence-bi.html.

Бизнес-аналитика Qlik. Интегрированная аналитика QlikView [Електроний ресурс] – Режим доступу до журн. : https://www.qlik.com/us/products/qlikview.

Міністерство оборони України наказ від 03.07.2013 № 448 Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/z1590-13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-27

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ