Ключові показники ефективності управління організаційною структурою збройних сил

Автор(и)

  • О. С. Прокопенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-5482-0317
  • А. А. Рибидайло Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-6156-469X
  • А. М. Турейчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-4837-500X
  • Г. В. Руденська Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-4719-3765

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-2-63/95-103

Ключові слова:

КРІ, ключовий показник ефективності, організаційна структура, планування організаційної структури на основі спроможностей, доктрина DOTMLPF, DRMIS.

Анотація

Організаційний менеджмент є одним з ключових напрямів діяльності відомства, гнучке використання якого дає змогу ефективно використовувати підрозділи та організаційні структури для вирішення усього спектру завдань. Для управління організаційною структурою ЗС України доцільно використовувати засоби бізнес-аналітики. За такої умови формуються ключові показники ефективності (Key Performance Indicators, KPI), використання яких надає можливість керівництву коригувати план реалізації стратегії, тобто порядок досягнення визначених стратегічних, операційних і тактичних цілей.

Мета статті. Обґрунтування пропозицій щодо розроблення ключових показників ефективності управління організаційною структурою Збройних Сил України, використання яких в інформаційно-аналітичній системі (ІАС), як складової єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS), підвищить ефективність планування, прийняття управлінських рішень керівництвом Збройних Сил та моніторингу поточного стану по визначених цілях.

Розроблена узагальнена структурно-логічна схема впровадження і використання КРІ, яка містить три блоки:

структуризація вихідних даних за результатами оборонного огляду;

аналіз наявних і потрібних можливостей;

інтерпретація і використання результатів порівняння.

Результатом впровадження КРІ може бути робочий стіл керівника органу управління з індикацією показників автоматизованої оцінки сукупності критеріїв, де у відсотковому відношенні демонструється актуальний стан досягнутих спроможностей. Візуалізація аналітично обробленої інформації у зручній, сприятливій формі пришвидшить усвідомлення посадовою особою органу управління про динаміку змін того чи іншого показника за звітний період.

Автоматизований аналіз даних на кожному рівні управління дасть змогу в органах управління Генерального Штабу та видів Збройних Сил України, оперативно формувати контингенти військ (сил), які на певний проміжок часу дислокуються у відповідних операційних зонах та у своїй сукупності відповідають набутим спроможностям для вирішення поставленого завдання.

Біографії авторів

А. А. Рибидайло, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н., с.н.с.

А. М. Турейчук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н.

Посилання

Ключові показники ефективності. Матеріал з Вікіпедії. [електронний ресурс]. / режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ключові_показники_ефективності

Указ Президента України від 22.03.2017 № 73/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 року “Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року”.

Указ Президента України від 20.05.2016 № 240/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.05.2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”.

Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”.

Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII “Про національну безпеку України”.

Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”.

Указ Президента України від 14.03.2016 № 92/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”.

Друкер, Питер Фердинанд. Матеріал з Вікіпедії. [електронний ресурс]. / режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Друкер,_Питер_Фердинанд#Сочинения

David P. Norton. Матеріал з Вікіпедії. [електронний ресурс]. / режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Norton

Приходченко Л. Л. Щодо складності застосування показників оцінювання ефективності державного управління: теорія і практика. // Державне будівництво. – № 1 2009 р. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DeBu_2009_1_9

Кузьмук О.І. Еволюція структури Збройних Сил України. // Військово-науковий вісник. – 2011. – Вип. 16. – С. 47 63. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2011_16_7

DOTMLPF. Матеріал з Вікіпедії. [електронний ресурс]. / режим доступу: https://en.wikipedia.org/ wiki/DOTMLPF

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затверджені Міністром оборони України від 12.06.2017 [електронний ресурс]. / режим доступу:http://www.mil.gov.ua/ content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf

Прокопенко О. С. Інформаційні панелі, як засіб підвищення ефективності управління оборонними ресурсами. / Турейчук А. М., Рибидайло А .А., Галаган В. І., Бондарчук С. В. – К., ISSN 2304-2699. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – № 3(55), 2015 р.

Нетесін І. Є. Визначення ключових показників ефективності процесів матеріально-технічного забезпечення військового призначення. / Поліщук В. Б., Сапожнік А. І. – К. – 2016. Збірник наукових праць та матеріалів науково-практичного семінару “Методологічні питання інформатизації логістики в управлінні оборонними ресурсами”. 09.12.2016.

Defense and Security. [електронний ресурс]. / режим доступу: https://www.sap.com/ industries/defense-security.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-28

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ