DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-1-65/25-30

Управління ризиками та створення реєстру ризиків оборонного планування на основі спроможностей

Б. О. Ворович, М. П. Бутенко, О. Д. Розумний

Анотація


Система оцінки та управління ризиками процедур оборонного планування на основі спроможностей (ОПОС) є невід’ємною частиною цього процесу. Такий підхід опирається на досвід оборонного планування держав-членів НАТО та функціонування моделей, де чітко визначено місце і роль ризиків, їх вплив на процеси і процедури як на етапі планування, так і у процесі реалізації його результатів [1]. Неврахування ризиків може привести до прийняття хибного рішення щодо оцінювання середовища безпеки або визначенню нереалістичних завдань і заходів із розвитку спроможностей ЗС України (сил оборони).

Система управління ризиками як складова моделі процесу ОПОС передбачає такі структурні складові:

організаційно-аналітична, що включатиме виявлення, ідентифікацію і документування ризиків та комплексне оцінювання ідентифікованих ризиків і масштаб їх негативних наслідків;

виконавчо-управлінська, яка передбачає: вибір методів, інструментів і планування управління ризиками для зниження ймовірності їх реалізації та мінімізації негативних наслідків; безпосереднє управління ризиками під час виконання поетапних процедур ОПОС;

заключна, в межах якої проводиться моніторинг досягнутих результатів, оцінюється їх ефективність і здійснюється контроль виконання запланованих заходів управління ризиками та корегування відповідних планів.

Основними способами реагування на ризики планування є: уникнення, зменшення, прийняття чи розподілу (передачі) ризику. Застосування цих способів беруться з урахуванням визначеного допустимого рівня ризику та прийнятності ризику (певною кількістю ризиків, які організаційна структура готова прийняти в певній категорії).

Запропонована логічна послідовність процедурних заходів системи оцінювання та управління ризиками процесу оборонного планування і створення реєстру ризиків дасть змогу нормалізувати та покращити процес ОП.

Створення реєстру ризиків на основі алгоритму процедурних заходів виявлення, ідентифікації, кількісної і якісної оцінки, ступеня впливу та мінімізації ризиків дасть змогу уникнути помилок, раціонально розподілити ресурси, своєчасно впливати на результати відпрацювання процедур ОП та підвищить ефективність процесу оборонного планування на основі спроможностей.

Ключові слова


Оборонне планування; управління ризиками; реєстр ризиків; ідентифікація ризиків; імовірність виникнення ризику; вплив ризику на процес оборонного планування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириченко С. О. Інтегрована модель управління ризиками /С. О. Кириченко, М. М. Лобко, Ф. В. Саганюк, М. І. Шпура, М. М. Дєнєжкін та ін.; за ред. Р. І. Тимошенка. – К.: Медіа Груп, 2013. – 156 с.

Богданович В. Ю., Дєнєжкін М. М., Романченко І. С. Стан і перспективи розвитку системи оборонного планування// Наука і оборона. – 2017. – № 1. – С. 25 – 30.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в МО та ЗС України, затверджені Міністром оборони України 13.06.2017 р. № 5789/з/3.

Ніколайчук М. В. Ідентифікація ризиків підприємства / М. В. Ніколайчук, О. О.Терещенко. – Режим доступу: – http://intkonf.org/ nikolaychuk-mv-den-prof-tereschenko-oo-identifikat siya-rizikiv-pidpriemstva/.

Тимчасовий порядок організації внутрішнього контролю та управління ризиками у Міністерстві оборони України і Збройних Силах України Затверджений МОУ 13 серпня 2018 р.

Національний Стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику. (1ЕС/150 31010:2009,ЮТ). ДОТУ 1ЕС/150 31010:2013.