№1(65) 2019

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Методичний підхід до визначення бойового складу збройних сил воєнного і мирного часу PDF
О. М. Загорка, В. М. Можаровський, В. С. Фролов, І. О. Загорка 6-11
Стратегія непрямих дій як інструмент геополітичного протиборства у сучасних умовах PDF
А. В. Лепіхов, Г. С. Храпач 12-18
Оцінювання сценаріїв протидії гібридній війні у воєнній сфері PDF
А. М. Іващенко, В. М. Семененко, О. В. Полякова 19-24

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

Управління ризиками та створення реєстру ризиків оборонного планування на основі спроможностей PDF
Б. О. Ворович, М. П. Бутенко, О. Д. Розумний 25-30
Мобілізаційні спроможності оборонного сектору національної економіки: принципи розвитку та підтримки PDF
О. І. Гріненко, О. П. Кутовий, М. І. Шапталенко 31-34
Впровадження в оборонному плануванні складових сил оборони сучасної методології оцінювання спроможностей PDF
П. М. Крикун, А. Д. Наливайко, А. І. Поляєв 35-40
Аналіз, упорядкування та вдосконалення термінології щодо будівництва та розвитку Збройних Сил України PDF
О. О. Сурков, О. В. Сафронов, В. М. Семененко, О. В. Буняк 41-45

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Тенденції формування нових торговельно-економічних альянсів держав PDF
О. В. Левчук 46-50
Аналіз стану забезпечення Збройних Сил України фінансовими ресурсами та порядок комплексного планування їх розвитку PDF
Р. В. Бойко, О. М. Семененко, О. Г. Водчиць, Ю. Б. Добровольський, А. П. Абрамов 51-58

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Формування вимог до інформаційно-аналітичного автоматизованого робочого місця керівного складу за напрямом управління нерухомим військовим майном Збройних Сил України PDF
В. І. Галаган, С. В. Полішко, С. В. Бондарчук 59-64
Ключові показники ефективності управління персоналом збройних сил PDF
А. А. Рибидайло, О. С. Прокопенко, А. М. Турейчук, Г. В. Руденська 65-74
Визначення корисного ефекту динамічної залежності працездатності спеціального програмного забезпечення від фаху програмістів PDF
В. Л. Шевченко, В. А. Федорієнко 75-85
Визначення технологічних рішень щодо створення Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами PDF
Ю. А. Кірпічніков, О. В. Андрощук, О. В. Головченко, М. В. Петрушен 86-91

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Застосування повітряно-космічних засобів в інтересах охорони та контролю державного кордону: світовий досвід PDF
С. П. Мосов, Ю. В. Мамчур, В. С. Міхеєв, С. Й. Хорошилова 92-97
Частотно-часовий аналіз сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів: дослідження працездатності методу PDF
В. П. Бочарніков 98-103
Аналіз методів та систем наведення сучасних артилерійських боєприпасів PDF
М. В. Дорофєєв, В. М. Семененко 104-111
Аналіз шляхів синтезу ефективної системи кадрового менеджменту для фахівців нових спеціальностей у Збройних Силах України PDF
Г. М. Тіхонов, Л. М. Крючка, І. М. Крижанівський 112-117
Оцінювання військовослужбовців під час формування списку резерву щодо укомплектування підготовленим особовим складом PDF
М. П. Думенко, О. С. Прокопенко 118-124
Оцінка якості мобілізаційного планування боєприпасної галузі: системний підхід PDF
А. К. Павліковський, Є. І. Косарецький 125-130
Методичний підхід до оцінювання ступеня відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням PDF
Ю. М. Миколенко, Є. Є. Панкратов 131-135