DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-1-65/92-97

Застосування повітряно-космічних засобів в інтересах охорони та контролю державного кордону: світовий досвід

С. П. Мосов, Ю. В. Мамчур, В. С. Міхеєв, С. Й. Хорошилова

Анотація


Аналіз низки завдань охорони та контролю стану державного кордону України, що виявилися необхідними для вирішення із застосуванням повітряних і космічних засобів спостереження, викликав потребу в узагальненні досвіду іноземних держав, визначенні особливостей, умов і проблемних питань щодо її застосування на системних засадах.

Мета статті ‑ систематизувати на основі світового досвіду завдання, особливості, умови та проблемні питання застосування іноземними державами повітряних і космічних засобів спостереження у вирішенні завдань охорони та контролю стану державного кордону.

Як показав аналіз світового досвіду, з розвитком авіаційних і космічних засобів із встановленою на них видової апаратури високої розрізненості, спрощується вирішення завдань охорони і контролю стану державного кордону, особливо тих, що пов’язані з охороною кордону у важкодоступних місцях місцевості, у нічний час доби, із фізичною зміною сухопутних кордонів внаслідок створення природних і штучних перешкод та ін.

Враховуючи досвід іноземних держав, видова інформація зі супутників може бути також ефективно використовуватися в інтересах національного прикордонного відомства для вирішення завдань охорони та контролю стану державного кордону, як і з авіаційних засобів.

Подальші дослідження мають відбуватися за такими актуальними напрямами, як: застосування різних за типом БПЛА безпілотних авіаційних комплексів літакового і “коптерного” (квадрокоптер, мультикоптер) виду для забезпечення якісного виконання завдань охорони і контролю стану державного кордону України; забезпечення безперервності виконання завдань протягом доби, з урахуванням фізико-географічних, кліматичних і погодних умов, а також пори року з використанням інформації від авіаційних і космічних засобів моніторингу; комплексування інформації від авіаційних, космічних і наземних засобів охорони та контролю стану державного кордону для прийняття рішень з питань охорони та контролю стану державного кордону.


Ключові слова


Державний кордон; прикордонна авіація; безпілотна авіація; космічні засоби.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бархатова Е. Ю. Международное публичное право в вопросах и ответах: учебное пособие. Москва: КноРус, 2004. 232 с.

Литвин М. М. Інтегроване управління кордонами: підручник. Київ: Вид-во ДПСУ, 2011. 542 с.

Войска пограничной охраны стран НАТО. URL: http://war1960.ru/vs/ voiskapo_natocounrys.shtml . (дата звернення: 25.02.2019).

Трубников Г. Пограничный “ДОЗОР”. URL: http://uav.ru. (дата звернення: 25.02.2019).

Адамчик М., Ткач А. Пограничная охрана Республики Польша: Современная Европейская Пограничная Служба. БДИПЧ ОБСЕ, 2004. 97 с.

Концепция охраны воздушного пространства государств-участников Содружества независимых государств. URL: http://www.innovbusiness.ru/pravo/ DocumShow_DocumID_60726.html. (дата звернення: 25.02.2019).

Довідник НАТО, 2006. 383 с.

Федутинов Д., Евдокимов А. Беспилотники в зеленых фуражках. Мировой опыт использования БЛА в охране государственных границ. URL: http://nvo.ng.ru/forces/2013-12-20/10_bpa.html. (дата звернення: 25.02.2019).

Ерохин Е. Беспилотные летательные аппараты и безопасность границ / Е. Ерохин. URL: http://uav.ru. (дата звернення: 25.02.2019).

Мосов С. Беспилотная разведывательная авиация стран мира: история создания, опыт боевого применения, современное состояние, перспективы развития: монография. Киев: Изд. дом “Румб”, 2008. 160 с.

Застосування безпілотних літальних апаратів у воєнних конфліктах сучасності: кол. монография / О. О. Горошко, О. А. Ільяшов, С. П. Мосов, А. Л. Фещенко та ін.; під ред. проф. С. П. Мосова. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2013. 248 с.

Мосов С. П., С. А. Станкевич. Застосування безпілотних літальних апаратів в інтересах виконання завдань державної прикордонної служби України: вимоги та рекомендації. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: збірник тез VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 лист. 2015, м. Хмельницький,). Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2015. С. 506-507.

Мосов С. П., Присяжний В. І. Космічна складова інформаційного забезпечення системи національної безпеки. Аерокосмічні технології. 2017. №1(01). С.6-11.

Украина-Румыния: подводные камни в дунайских волнах. URL: http://www.delta-pilot.ua/node/205. (дата звернення: 25.02.2019).

Прикордонна безпека України: становлення, сучасний стан, проблеми і перспективи: кол. монографія / О. М. Шинкарук, С. П. Мосов, В. А. Кириленко та ін. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. 188 с.

Меньшаков Ю. Техническая разведка из космоса. Москва: Academia, 2013. 656 с.