DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-1-65/125-130

Оцінка якості мобілізаційного планування боєприпасної галузі: системний підхід

А. К. Павліковський, Є. І. Косарецький

Анотація


Основними умовами формування достовірної прогнозної оцінки мобілізаційних планів саме під час процесу мобілізаційного планування є повнота врахування всіх важливих чинників, які впливають на їх формування, простота застосування та наявність системи кількісних і якісних показників, за якими об’єктивно може бути оцінена відповідність мобілізаційних планів потребам Збройних сил.

Мобілізаційне планування проводиться у межах стратегічного і оборонного планування держави, є складним системним процесом.

Метою статті є розроблення методичного підходу проведення оцінювання якості мобілізаційного планування боєприпасної галузі з позиції системного підходу.

Систему мобілізаційного планування умовно можна уявити у вигляді чотирьох взаємопов’язаних підсистем: інформаційної, управлінської (керуючої), виконавчої та забезпечення. Злагоджена робота цих підсистем визначає якість виконання документів на всіх рівнях планування: державному стратегічному, оборонному, мобілізаційному.

Кожна з підсистем має своє функціональне призначення та оцінюється відповідними частковими показниками якості у вигляді співвідношень у фінансовому вимірі:

співвідношення кількості визначених і потрібних фінансів на потреби боєприпасної галузі;

співвідношення кількості встановлених і потрібних мобілізаційно-договірних відносин;

співвідношення досягнутих і потрібних обсягів мобілізаційного виробництва, згідно з мобілізаційними завданнями;

співвідношення отриманого і потрібного ресурсного забезпечення.

Ефективність проведення всього процесу мобілізаційного планування боєприпасної галузі можна оцінити показником, який є результатом мультиплікативної згортки часткових показників якості виконання функцій складовими підсистемами.

У подальших дослідженнях доцільно висвітлити відповідність сучасним вимогам існуючого змісту і порядку мобілізаційного планування в інтересах задоволення потреб засобів вогневого ураження.

Ключові слова


Боєприпасна галузь; мобілізаційна підготовка та мобілізація; мобілізаційні спроможності; оборонно-промисловий комплекс; стратегічне планування; оборонне планування; мобілізаційне планування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Загорка О. М., Мосов С. П., Сбитнєв А. І., Стужук П. І. Елементи дослідження складних систем військового призначення. – К.: НАОУ, 2005. – 100 с.

Волошин О. Ф., Мащенко С. О. Моделі та методи прийняття рішень. Електронний ресурс http://cyb.univ.kiev.ua/library/books/voloshyn-20.pdf.

Рыков А. С. Системный анализ. Модели и методы принятия решений и поисковой оптимизации. Електронний ресурс https://www.twirpx.com/ file/1135834/.

Методи і система планування діяльності підприємства. Електронний ресурс https:// pidruchniki.com/1048030447557/ekonomika/metodi_sistema_planuvannya_diyalnosti_pidpriyemstva.

Функціонування системи планування на підприємстві. Електронний ресурс https://buklib.net/books/23319/.

Сутність планування та різновиди планів підприємства. Електронний ресурс https://studopedia.su/16_159724_sutnist-planuvannya-ta-riznovidi-planiv-pidpriiemstva.html.

Черноруцкий И. Г. Методы оптимизации в теории управления – СПб.: Питер, 2004. – С. 256. – ISBN 5-94723-514-5. Електронний ресурс http://www.amac.md/Biblioteca/data/26/03/ Management /Chernoruzkiy.pdf.

Потьомкін М. М. Застосування модифікованої мультиплікативної згортки показників для вибору альтернатив. Електронний ресурс http://intkonf.org/kandidat-tehnichnih-nauk-potomkin-mm-zastosuvannya-modifikovanoyi-multiplikativ noyi -zgortki-pokaznikiv-dlya-viboru-alternativ.

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, проект от 08.06.2017 № 6564. Електронний ресурс: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=61986.5.

Закон України “Про стратегічне планування” , проект № 9407 від 03.11.2011. Електронний ресурс: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=41685.

Електронний ресурс https://defence-ua.com/index.php/statti/4136-shchyt-i-mech-dlya-krayiny. Опубліковано: 12 лютого 2018.

В Україні будують завод із виробництва боєприпасів – уже готові кілька цехів Електронний ресурс https://www.ukrinform.ua/rubric-economy /2238989-v-ukraini-buduut-zavod-iz-virobnictva-boepripasiv-uze-gotovi-kilka-cehiv.html.

“Імпульс” “Укроборонпрому” – як працює унікальне підприємство боєприпасної галузі України – фото- та відеорепортаж. Електронний ресурс https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ impuls-ukroboronpromu-yak-pratsyuye-unikalne-pidpryyemstvo-boyeprypasnoyi-galuzi-ukrayiny-foto-ta-videoreportazh.html.

На відновлення виробництва метальних зарядів і порохів виділено близько 1 млрд грн до 2022 року. Електронний ресурс http://opk.com.ua , Опубліковано:13:55 03.12.2018

“Укроборонпром” формує промкооперацію з виробництва боєприпасів. Електронний ресурс:https://ua.interfax.com.ua/news/economic/464484.html.

Кутовий О. П., Гріненко О. І., Шапталенко М. І. Сучасні проблеми мобілізаційної підготовки і мобілізації оборонного сектору національної економіки та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. № 2 – К.: НУОУ, 2018 року.

Кутовий О. П., Гріненко О. І., Шапталенко М. І. Особливості управління мобілізаційною підготовкою національної економіки. Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. № 2 (54). – К.: НУОУ, 2015. с. 48-55.