DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-1-65/131-135

Методичний підхід до оцінювання ступеня відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням

Ю. М. Миколенко, Є. Є. Панкратов

Анотація


Практика розгортання і ведення територіальної оборони України (ТрО) у 2014-015 роках та результати навчань засвідчили, що зміст завдань ТрО значно розширився. Сучасний ступінь відповідності побудови системи ТрО своєму призначенню не відповідає характеру сучасного воєнного конфлікту. Обґрунтований вибір доцільного варіанта побудови системи ТрО, пов’язаний з необхідністю загального оцінювання ступеня відповідності можливих варіантів побудови системи ТрО своєму призначенню.

Метою статті є висвітлення методичного підходу щодо оцінювання ступеня відповідності побудови системи ТрО визначеним завданням із застосуванням методів багатовимірного аналізу.

Результативність виконання завдань системою ТрО залежить від спільного впливу багатьох факторів, які мають різну фізичну природу. Завдання оцінювання ступеня відповідності побудови системи ТрО визначеним завданням дуже складне і потребує всебічного урахування впливу факторів.

Одним з найбільш дієвих інструментів аналізу багатокритеріальних процесів, що описуються великим числом характеристик (показників), є методи таксономії, які дозволяють отримувати прийнятні результати в умовах відсутності жорстких обмежень на кількість показників, обраних для аналізу та оцінки, виявити залежність між обраними показниками і визначити їх пріоритетність. На цій основі можна обґрунтувати шляхи підвищення ступеня відповідності побудови системи ТрО визначеним завданням.

Наведений методичний підхід дозволяє використати запропоновану сукупність часткових показників оцінювання ступеня відповідності побудови системи ТрО визначеним завданням з метою успішного вирішення проблеми визначення шляхів підвищення ступеня відповідності побудови системи ТрО своєму призначенню. Запропоновано використовувати методи багатовимірного порівняльного аналізу, що ґрунтуються на методах таксономії, які оперують значною кількістю ознак (показників). Застосування зазначених методів дозволяє визначити пріоритетність показників, розкрити закономірності процесів та явищ, що вивчаються, і на їх основі виробити необхідний управлінський вплив.

Ключові слова


Територіальна оборона; оцінювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Полторак С. Т. Головне завдання – підвищення обороноздатності держави / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2015. – № 2. – С. 3–8.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономическом моделировании / В. Плюта. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 176 с.