Деякі аспекти правового режиму воєнного стану в Україні: порядок введення та припинення дії

Автор(и)

  • М. М. Лобко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-3848-8772
  • В. М. Семененко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-5774-0868
  • А. Й. Фучко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-8941-2217

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/6-13

Ключові слова:

Правовий режим, воєнний стан, введення правового режиму воєнного стану, збройна агресія, воєнний конфлікт, збройний конфлікт, війна, заходи правового режиму.

Анотація

В останні роки, на тлі російської збройної агресії проти нашої держави, певними українськими політиками, громадськими діячами, у засобах масової інформації час від часу порушуються питання щодо необхідності уведення в Україні правового режиму воєнного стану. Разом з тим, як показала практика, законодавче врегулювання питання уведення правового режиму воєнного стану не відповідало умовам, що склались під час російської збройної агресії проти України. Тому керівництвом держави було ініційоване внесення суттєвих змін до законодавства для правового забезпечення протидії збройній агресії РФ, зокрема й у питанні запровадження правового режиму воєнного стану.

Метою статті є: на основі проведеного аналізу положень вітчизняного законодавства та міжнародного гуманітарного права, досвіду запровадження в листопаді-грудні минулого року в Україні положення правового режиму воєнного стану, розкрити його сутність, мету, заходи, а також основні питання порядку його уведення та припинення дії.

У статті розтлумачені і систематизовані поняття:

воєнний конфлікт − форма розв’язання міждержавних або внутрішньодержавних суперечностей із двостороннім застосуванням воєнної сили. Основними видами воєнних конфліктів є війна та збройний конфлікт;

локальна війна − війна між двома чи більше державами, у якій воєнні дії обмежені територіями воюючих держав та переслідують воєнно-політичні цілі, що зачіпають переважно інтереси лише цих держав (територіальні, політичні, економічні тощо);

регіональна війна − війна, що охоплює певний регіон (частину континенту) за участю всіх чи більшості держав регіону та з метою досягнення воєнно-політичних цілей, що зачіпають інтереси цих держав;

інші ‑ особливий правовий режим, особливі повноваження, особливий період, воєнний стан.

Викладені у статті результати проведеного наукового дослідження щодо правового режиму воєнного стану дозволить більш системно та цілеспрямовано його запроваджувати органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та органами військового управління, а також використовувати у навчальному процесі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та інших навчальних закладах.

Біографії авторів

М. М. Лобко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, доцент

В. М. Семененко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

Черкес М. Ю. Міжнародне право. К., 2000.

С. Рахманін. Колаптоїдний воєнний стан, Дзеркало тижня від 1 грудня 2018 р. 00:25ZN № 1221, 1 грудня 7 грудня.

Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. – М., 1989.

Международное уголовное право. – М., 1995.

Закон України “Про оборону України”, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст. 106).

Закон України “Про національну безпеку України, від 21 червня 2018 року № 2469-VIII, (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018. № 31, ст. 241).

4. Воєнна доктрина України, (Указ Президента України від 24 вересня 2015 року №555/2015).

Военно – энциклопедический словарь, – М., Военное издательство, 1986.

Философский словарь, – М., Издательство политической литературы, 1987.

Вікіпедія, https://uk.wikipedia.org/wiki.

Закон України “Про правовий режим воєнного стану”, (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст. 250 зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 р. № 507.

Закон України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 10, ст. 54).

Указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393/2018 “Про введення воєнного стану в Україні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-06

Номер

Розділ

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ