№2(66) 2019

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Деякі аспекти правового режиму воєнного стану в Україні: порядок введення та припинення дії PDF
М. М. Лобко, В. М. Семененко, А. Й. Фучко 6-13
Геополітичні характеристики як форма реалізації геополітики PDF
І. М. Мазуренко 14-21

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

Мобілізаційний резерв як фактор збільшення можливостей національної економіки задовольнити потреби Збройних Сил України PDF
П. В. Щипанський, О. Г. Вдовін 22-28
Мобілізаційні спроможності оборонного сектору національної економіки України: погляди на ефективність PDF
О. І. Гріненко, О. П. Кутовий, М. І. Шапталенко 29-34
Теоретичні основи побудови функціональної моделі процесу оборонного планування складових сил оборони PDF
А. Д. Наливайко, А. І. Поляєв, Л. П. Наливайко 35-41

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Аналіз нормативно-правової бази здійснення оборонних закупівель PDF
О. В. Левчук, В. Д. Левчук 42-46
Проблемні аспекти управління екологічною безпекою при застосуванні Збройних Сил України під час надзвичайних ситуацій і в районі проведення операції Об’єднаних Сил PDF
М. М. Хомік 47-51
Аналіз стану виявлення та оцінювання негативного інформаційного впливу на особовий склад Збройних Сил України в системі протидії такому впливу PDF
П. М. Сніцаренко, В. В. Грицюк 52-61

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Пропозиції щодо удосконалення процесу впровадження інформаційних систем іноземного виробництва в діяльність Збройних Сил України PDF
В. І. Галаган, С. В. Полішко, С. В. Бондарчук 62-68
Визначення рейтингу ризиків проєкту PDF
С. В. Бобров, О. А. Романченко, М. К. Утюшев, Ф. П. Педан 69-72
Підходи до організації управління ризиками впровадження Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами PDF
М. А. Закалад, В. В. Беляченко, А. С. Мулявка 73-81
Тенденції розвитку спеціального програмного забезпечення технології SIEM PDF
В. А. Федорієнко, Д. С. Берестов, О. С. Кульчицький, М. І. Шпура, О. А. Онофрійчук 82-88

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Сучасні методи автоматичної ідентифікації диктора за голосом PDF
М. В. Ткаченко, Р. М. Федоренко, Д. С. Берестов 89-95
Аналіз стану метрологічного забезпечення збройних сил провідних країн світу PDF
Ю. В. Пилипчук, В. С. Яровий, І. В. Цимбал, Л. Г. Троцько, А. А. Жовтун 96-101
Удосконалення методики пошуку цифрових радіо закладок в діапазоні Wi-Fi PDF
О. А. Лаптєв, Р. М. Федоренко, Д. С. Берестов 102-107
Алгоритм налаштування адаптивної антенної решітки, який не потребує присутності опорного сигналу PDF
О. Г. Плющ, А. А. Рибидайло 108-114
Глобальна проблема розмінування: стан та підходи до розв’язання PDF
В. А. Кириленко, В. Р. Нероба 115-119
Воєнно-економічні аспекти бойових дій в прилеглих до чорноморського узбережжя України районах моря PDF
П. Б. Волотівський, О. В. Левчук, В. М. Хвостіченко 120-126
Пропозиції щодо формалізації критеріїв оцінювання службової діяльності військовослужбовців для укомплектування підготовленим особовим складом PDF
М. П. Думенко, О. С. Прокопенко, Д. П. Мороз 127-134

ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Зарубіжний досвід забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців PDF
І. Ю. Марко, Є. І. Марко, І. М. Чернишова 135-142