Теоретичні основи побудови функціональної моделі процесу оборонного планування складових сил оборони

Автор(и)

  • А. Д. Наливайко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-0675-9603
  • А. І. Поляєв Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-6710-5144
  • Л. П. Наливайко Науково-методичний центр організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9214-1713

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/35-41

Ключові слова:

Оборонне планування на основі спроможностей, процедури оборонного планування, модель оборонного планування.

Анотація

У науковій статті розглянуті теоретичні основи побудови функціональної моделі процесу оборонного планування (ОП) складових сил оборони з урахуванням методів планування, які застосовуються у державах-членах НАТО.

На основі аналізу результатів наукових досліджень вітчизняних вчених та враховуючи досвід зарубіжних партнерів, можна зробити висновок про те, що побудова функціональної моделі процесу оборонного планування складових сил оборони має стати основою (базою) для реформування системи оборонного планування сил оборони (СО).

Незважаючи на значні наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних науковців з актуальних проблем впровадження оборонного планування, як єдиного процесу, необхідно констатувати, що питанням розроблення моделі оборонного планування приділялося недостатньо уваги.

Метою статті є систематизація підходів щодо визначення основних аспектів побудови функціональної моделі процесу оборонного планування на основі спроможностей складових сил оборони з урахуванням принципів планування, характерних для країн Північноатлантичного союзу.

Розробка функціональної моделі процесу оборонного планування вважається однією з найбільш актуальних проблем в системі розвитку оборонного планування у складових сил оборони.

У запропонованій моделі оборонного планування базові процедури згруповані за видами планування (довгострокове, середньострокове та короткострокове) та визначена їх логічна послідовність відпрацювання.

В рамках здійснення довгострокового планування, вихідною позицією якого є оборонний огляд, передбачається проведення таких процедур, як оцінка безпекового середовища; планування сил; визначення перспективного складу військ (сил); планування ресурсів.

При середньостроковому плануванні  мають розроблятися: Комплексна програма (план) розвитку спроможностей ЗС України та аналогічні програми (плани) в інших складових СО; цільові оборонні програми та проводитися поточне оцінювання спроможностей.

В рамках здійснення короткострокового оборонного планування найбільш значимою процедурою є розроблення Плану утримання та розвитку спроможностей ЗС України.

Окремим елементом запропонованої моделі ОП є процедура бюджетного планування у МО України. Авторами пропонується також включення до системи ОП процедури аналізу та внесення змін (коригування) до програмних (планових) документів за результатами їх моніторингу. Невід’ємною складовою моделі ОП є система оцінки та управління ризиками, яка є комплексною і охоплює як кожну з процедур, так і процес планування в цілому.

Біографія автора

А. Д. Наливайко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, доцент

Посилання

Закон України “Про національну безпеку України” від 21 червня 2018 року № 2469-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018.

Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про стратегічний оборонний бюлетень України”.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони та Збройних Силах України, затверджені Міністром оборони України 13.06.2017 р. № 5789/з/3.

Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей у Збройних Силах України, затверджені Міністром оборони України 07.12.2017 р.

Крикун П. М., Павленко В. І., Кравчук В. В. Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки та оборони за умов наближення до процедур і стандартів НАТО. // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ. – К., 2017. – № 2 (60) . – С. 44-48.

Cектор безпеки і оборони: стратегічне планування / В. Ф. Саганюк, М. М. Лобко, О. В. Устименко, А. К. Павліковський; за ред.. Р. І. Тимошенка. – К.: Майстер книг, 2016. – 148 с.

Дєнєжкін М. М., Наливайко А. Д., Поляєв А. І. Особливості оборонного планування у державах-членах НАТО, на основі спроможностей. // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ. – К., 2017. – № 2 (60) . – С. 34-38.

Крикун П. М., Павленко В. І., Полякова О. В. Алгоритм безпеки. // Оборонний вісник. Центр воєнної політики та політики безпеки, К., – № 2, 2018. – № 2. – С. 4-7.

Корендович В. С., Наливайко А. Д., Поляєв А. І. Підходи до створення та функціонування системи управління вимогами щодо розвитку спроможностей в органах управління складових сил оборони. // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського”. – К., 2018. – № 1 (62). – С. 51-56.

“Is it Time to Bring Back Threat-Based Planning?”, Major Tony Balaseviciucs, The Makenzie Institute (Canada), Security Matters, Spring 2016;

Capability-Based Planning and the Death of Military Strategy, Colonel Michael W. Pietrucha, U.S. Naval Institute, August 5, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-10

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ