Аналіз нормативно-правової бази здійснення оборонних закупівель

Автор(и)

  • О. В. Левчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-2827-2134
  • В. Д. Левчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-6436-985X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/42-46

Ключові слова:

Державні оборонні закупівлі, корупція, державне оборонне замовлення, євроатлантична інтеграція, матеріально-технічне забезпечення військ, оптимізація процесу оборонних закупівель, засекречені закупівлі, комплексне дослідження ринку.

Анотація

Розглянуто ключові аспекти правил і процедур здійснення оборонних закупівель. Охарактеризовано особливості впливу корупції на оборонні закупівлі та методи протидії її негативним наслідкам. Визначено основні способи виявлення корупційної складової в державних оборонних закупівлях та їх вплив на безпеку країни в економічній сфері.  Проаналізовано нормативно-правову базу здійснення оборонних закупівель.

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що для ефективного розвитку сектору оборони в умовах євроатлантичної інтеграції, переходу Збройних Сил України на стандарти НАТО та з метою забезпечення кращого спрямування ресурсів для захисту цивільних та військових питання мінімізації корупційної складової в процесі здійснення оборонних закупівель потребують детального вивчення з точки зору прозорості та підвищення ефективності контролю.

Так, згідно Індексу антикорупційної політики в оборонному секторі, розробленому міжнародною організацією Transparency International, український сектор оборони отримав загальну оцінку “D”, що свідчить про низький рівень прозорості та “високий” рівень корупційного ризику. Оборонні закупівлі отримали доволі низькі бали від міжнародних експертів, та були відмічені як найбільш непрозора та вразлива до корупції сфера в оборонному секторі. Загалом слід зазначити, що більше 55% закупівельного бюджету використовується для закупівель за закритою процедурою, а закупівля озброєння та військової техніки на 95% є засекреченою. Втім, в разі наявності корупційної складової у закритій закупівлі, за різними оцінками, від 5 до 40% бюджету такої закупівлі може розкрадатися.

Метою дослідження є вивчення впливу корупції на процес здійснення оборонних закупівель в Україні та методів протидії негативним наслідкам цього явища.

Відкрита публікація даних щодо публічних і засекречених закупівель є звичною практикою для багатьох інших держав, таких як Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Нідерланди. Для мінімізації впливу корупційних ризиків на процес здійснення оборонних закупівель доцільно розробити методичні рекомендації щодо проведення комплексного дослідження даного сегмента ринку до початку проведення тендеру. Крім того, для посилення обороноздатності Збройних Сил України при здійсненні державних закупівель варто враховувати технічні вимоги до оборонної продукції (робіт, послуг), техніко-економічні характеристики та економічне обґрунтування доцільності обрання певного товару, механізм проведення внутрішньої перевірки учасників торгів та засекречування інформації.

Біографія автора

О. В. Левчук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. екон. наук, доцент

Посилання

Про запобігання корупції: Закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Про державну таємницю: Закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.

Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2696-19.

Про державне оборонне замовлення: Закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-14.

Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт, послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони: Закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-19.

Україна, Індекс антикорупційної політики в оборонному секторі, Transparency International, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://government.defenceindex.org/countries/Ukraine

Грузія, Q.24, Індекс антикорупційної політики в оборонному секторі, Transparency International, [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.transparency.org/country/GEO.

Офіційний сайт Міністерства оборони України. – URL: https://mil.gov.ua/news.

Прохоренко О.Я. Корупція по-українськи (сутність, стан, проблеми): монографія / О.Я. Прохоренко. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 456 с.

Серьогін С.С. Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2009_4_51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-12

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА