Аналіз стану виявлення та оцінювання негативного інформаційного впливу на особовий склад Збройних Сил України в системі протидії такому впливу

Автор(и)

  • П. М. Сніцаренко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-6525-7064
  • В. В. Грицюк Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-3146-1956

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/52-61

Ключові слова:

Інформаційний вплив, виявлення та оцінка, протидія, морально-психологічний стан Збройних Сил України.

Анотація

Протидія негативному інформаційному впливу – невід’ємна складова забезпечення інформаційної безпеки України, в тому числі у воєнній сфері. Особливої важливості для України ця обставина набула напередодні та в період агресії з боку Російської Федерації, коли гостро та відчутно проявилися наслідки негативного зовнішнього інформаційного впливу, зокрема на особовий склад Збройних Сил України (ЗС України). Особливим, складним, а тому малорозвиненим є процес моніторингу інформаційного простору в інтересах протидії. Виокремленими питаннями при цьому слід вважати виявлення, оцінку та аналіз інформаційних подій та можливі шляхи підвищення ефективності (оперативності) цих процесів.

У статті розглянуто досвід армій передових країн світу та України з питань побудови, завдань та функціоналу систем протидії негативному інформаційному впливу. Проаналізовано сучасний стан вітчизняних структур та підрозділів, що можуть бути задіяні до процесу моніторингу інформаційного простору для виявлення та оцінки негативного інформаційного впливу на особовий склад Збройних Сил України. Визначено актуальність і необхідність автоматизації процесу виявлення та оцінки такого впливу на основі класифікації інформаційних подій.

Аналіз світового досвіду проведення інформаційних операцій та протидії інформаційному впливу на особовий склад військ (сил) показав, що провідні у воєнній сфері країни світу з метою досягнення воєнно-політичних цілей обов’язково застосовують сили і засоби інформаційного впливу на війська і населення протидіючої сторони та проводять заходи щодо захисту своїх військовослужбовців.

Найбільш розвиненою та потужною є система, яка створена у США, де реалізовано цілісний механізм інформаційного забезпечення діяльності збройних сил, у тому числі ефективну систему протидії негативному інформаційному впливу противника.

Країни-члени НАТО мають орієнтацію на колективне вирішення воєнно-політичних питань у складі багатонаціональних сил під егідою НАТО.

Досить чітку та організаційно всеохоплюючу систему інформаційно-психологічних дій у воєнній сфері мають РФ.

Підвищення оперативності вирішення завдання виявлення та оцінювання негативного інформаційного впливу на особовий склад ЗС України, як необхідної умови високої результативності випереджувальних заходів протидії такому впливу, вбачається у реалізації автоматизації визначених процедур оцінювання та класифікації проявів впливу.

Біографія автора

П. М. Сніцаренко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

д-р техн. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

Толубко В. Б. Концептуальні основи інформаційної безпеки України / В. Б. Толубко, С. Я. Жук,

В. О. Косевцов // Наука і оборона. – 2004. – № 2. –

С. 19-25.

Руснак І. С. Розвиток форм і способів ведення інформаційної боротьби на сучасному етапі / І. С. Руснак, В. М. Телелим // Наука і оборона. – 2000. – № 2. – С. 18-23.

Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підруч. / О. П. Дузь-Крятченко, Т. М. Дзюба, А. О. Рось, ін. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: НУОУ, 2010. – 591 с.

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: монографія / Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, А. О. Феклістов, К. І. Хударковський. – Х.: Вид. Рожко С.Г., 2017. – 276 с.

Інструкція про порядок оцінки морально-психологічного стану в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (затверджено наказом МО України від 21.05.2013 № 335, зі змінами, внесеними наказом МО України від 17.12.2015 № 728, зареєстровано в Мін’юсті України 11.01.2016 № 29/28159).

Військовий стандарт ВСТ 01.004.004. Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення.

Горбулін В. П. Проблеми захисту інформаційного простору України: Монографія / В. П. Горбулін, М. М. Биченок // Ін-т пробл. нац. безпеки. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 136 с.

Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): Підручник / Остроухов В. В., Петрик В. М., Присяжнюк М. М. та ін. // За заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.

Наказ Міністра оборони України від 27 листопада 2007 року № 659 “Про затвердження Концепції кадрової політики в Збройних силах України”.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник у 2-х ч. Ч.1. / В. І. Алещенко, В. М. Грицюк, В. Г. Дикун та ін.] за заг. ред. В. В. Стасюка. – К.: НУОУ, 2012. – 464 с.

Вооруженные силы зарубежных государств: информационно-аналитический сборник / А. Н. Сидорин, Г. М. Мингатин, В. М. Прищепов, В. П. Акуленко. – М.: Воениздат, 2009. – 528 с.

А. Медин. Силы ВВС США, предназначенные для ведения боевых действий в киберпространстве, и взгляды командования на их применение / А.Медин, С.Маринин. // Зарубежное военное обозрение. – 2012. – № 6. – С.54 - 59.

С. Тулин. Органы управления ВС США боевыми действиями в кибернетическом пространстве / С. Тулин // Зарубежное военное обозрение. – 2012. – № 2. – С.3 - 10.

Давыдов Д. Развитие сил информационных операций США до 2020 года / Д. Давыдов // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – №4. – С. 3-10.

Димлевич Н. Информационные войны в киберпространстве – Великобритания и Израиль [Электронный ресурс] / Н. Димлевич. – Режим доступа: http://www.fondsk.ru/news/ 2010/11/08/informacionnye-vojny-v-kiberprostranstve-velikobritanija-i-izrail.html.

В. Хопров. 28-й отдельный полк психологических операций “Павиа” сухопутных войск Италии / В. Хопров // Зарубежное военное обозрение. – 2013. – № 7. – С. 42-46.

Комплексна система протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Збройних Сил України / П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, В. А. Ткаченко, Л. В. Хоменко // Наука і оборона. – № 2. – 2018. – С.40-45.

Закон України “Про розвідувальні органи України” від 22 лютого 2001 року №2331-ІІІ.

ГУР МО України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/ wiki/Головне_управління_розвідки_Міністерства_оборони_України#cite_note-2.

Наказ Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року № 117 “Про затвердження Положення про Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України”.

Наказ Міністерства оборони України від 12 червня 2017 року № 317 “Про затвердження Положення про Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу”.

Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.facebook.com/JointOperational Headquarters/.

Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.facebook.com/usofcom/

Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.ukrmilitary.com/p/specially-forces-operations.html.

Наказ ГШ ЗС України від 29.04.2017 № 153 “Про затвердження Інструкції з оцінювання морально-психологічного стану особового складу ЗС України” (зі змінами, внесеними наказом ГШ ЗС України від 16.08.2017 № 287).

Методичний підхід до виявлення та оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) / П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, Ю. І. Міхєєв, М. В. Праута // Наука і оборона. – № 3-4. – 2017. – С.18-25.

Підсистема моніторингу інформаційного простору як необхідна складова системи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Збройних Сил України / П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, В. А. Ткаченко, О. А. Мотузяник // Наука і оборона. – № 1. – 2018. – С.29-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-13

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА