Пропозиції щодо удосконалення процесу впровадження інформаційних систем іноземного виробництва в діяльність Збройних Сил України

Автор(и)

  • В. І. Галаган Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9578-0895
  • С. В. Полішко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-2172-7618
  • С. В. Бондарчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-0624-9782

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/62-68

Ключові слова:

Впровадження інформаційних систем, етапи розроблення та впровадження, удосконалення процесу впровадження.

Анотація

Проблема розробки та впровадження інформаційних систем управління оборонними ресурсами, окрім фінансових та політичних аспектів, полягає у відсутності єдиного розуміння та використанні різних підходів до їх розробки та впровадження. При цьому, майже не використовується світовий досвід та не має чіткого порядку розподілу етапів розробки та впровадження інформаційних систем іноземного виробництва у відповідності до вимог нормативних документів України. Це, як правило, призводить до великих часових затримок з реалізації проектів, або і повної їх зупинки.

Метою статті є проведення порівняльного аналізу підходів до розробки та впровадження інформаційних систем іноземного виробництва з вимогами нормативних документів України та на його основі розробка рекомендацій щодо формування єдиного розуміння етапів (фаз, процесів) розробки та впровадження інформаційних систем іноземного виробництва в діяльність військових організацій (структур) Збройних Сил України ЗС України.

В умовах динамічного розвитку збройних сил життєвий цикл інформаційних систем значно скорочується, а вимоги до функціональних можливостей значно зростають. Тому з кожним роком удосконалюються концепції та програмні продукти. Одним з світових лідерів в розробці комплексних бізнес-рішень, який вже давно зайшов на ринок України та використовується в Збройних Силах України є компанія SAP АG (Німеччина). Тим більше, що даний програмний продукт успішно використовується не тільки в бізнес-структурах, але й зброй­них силах (CША, Великобританія, Німеччина, Канада, Норвегія, Польща).

Досить важливим чинником для Збройних Сил України, які знаходяться в умовах розвитку з обмеженим бюджетним фінансуванням є позитивні сторони SAP. До них можна віднести основні принципи будівництва та роботи системи – спеціалізацію та інтеграцію.

Проведений аналіз показує, що в кожному окремому випадку використання іноземних програмних продуктів в діяльності структур (установ) Збройних Сил України потребує обов’язкового використання індивідуального підходу до розгляду та порівняння етапів (фаз, процесів) розробки та впровадження, що дозволить в подальшому вирішити проблемні питання їх відповідності вимогам нормативних документів України.

Біографії авторів

В. І. Галаган, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, доцент

С. В. Полішко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

“Про Стратегічний оборонний бюлетень України” Режим доступу: http://www.president. gov.ua/news/prezident-zatverdiv-strategichnij-oboronnij-byuleten-ukrayin-37309.

В. М. Барыкин. Проблемы развития систем управления на современном этапе / В. М. Барыкин // Военная мысль. – 1996. – № 4. – С. 29-32.

Морозов А. О., Кузьменко Г. Э., Яровий А. Д. Основні проблеми інформатизації Збройних Сил України на сучасному етапі // Наука і оборона. – 2004. – № 3. – С. 16-22.

Морозов А. О. Управління розробкою Єдиної АСУ збройних сил. // А. О. Морозов, В. А. Косс // Наука і оборона. – 2006. – № 2. – С. 30-34.

Шевченко В. Л. Особливості впровадження та використання ERP-систем як сучасного інструменту управління ресурсами у військовій сфері / В. Л. Шевченко, І. В. Подобєдов, В. А. Козачок // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2009. – № 1(4). – С. 25-29.

Андерсон Д. SAP за 24 часа: підруч. // Андерсон Д., Ларока А. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 400 с.

Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания - ГОСТ 34.601-90. Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/10/10698.shtml

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-13

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ