Аналіз стану метрологічного забезпечення збройних сил провідних країн світу

Автор(и)

  • Ю. В. Пилипчук Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна
  • В. С. Яровий Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна
  • І. В. Цимбал Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна
  • Л. Г. Троцько Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна
  • А. А. Жовтун Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/96-101

Ключові слова:

Системи метрологічного забезпечення, метрологічні лабораторії, військова метрологічна база.

Анотація

В Збройних Силах України метрологічне забезпечення військ формувалося на основі розроблених радянських підходів, і меншою мірою на основі ситуативно запозичених елементів окремих держав НАТО. Це призводить до ряду недоліків у функціонуванні метрологічного забезпечення Збройних Сил. Зокрема такими недоліками є: відсутність документації з технічного обслуговування новітніх засобів зв’язку з детальним алгоритмом проведення вимірювання параметрів, неукомплектованість окремих військових частин та установ засобами вимірювальної техніки необхідних для проведення вимірювань та контролю параметрів новітніх засобів зв’язку ті інші

Для визначення пріоритетних напрямків розвитку метрологічного забезпечення Збройних Сил України та подолання існуючих недоліків доцільно провести аналіз метрологічного забезпечення провідних країн світу та виявити настільки закордонний досвід в організації метрологічного забезпечення може допомогти у вирішенні зазначених проблем.

Розглянуто системи метрологічного забезпечення Збройних Сил Республіки Польщі, Німеччини, США та Республіки Білорусь.

Відповідно до проведеного аналізу метрологічного забезпечення ряду держав спільним елементом більшості метрологічних служб є їх інкорпорація в загальнонаціональну систему стандартизації. В Україні згідно з керівними документами [10] метрологічна служба існує більш відокремлено від загальнонаціональної. В цьому контексті слід законодавчо і фактично затвердити положення про метрологічну службу Міністерства оборони та Збройних Сил України як частину загальнонаціональної.

Більшість систем метрологічного забезпечення проаналізованих країн мають подібну структуру, яка спирається на мережі територіальних вимірювальних підрозділів, що обслуговують види та роди збройних сил. В Україні слід більш детально вивчити досвід запровадження таких підрозділів з метою більш ефективного забезпечення виконання метрологічних завдань.

Досвід Республіки Польща, яка переходить до стандартів НАТО засвідчив, що однією із головних проблем цього переходу є забезпечення метрологічних органів і підрозділів відповідними фахівцями. В Україні слід розглянути можливість щодо забезпечення процесу навчання таких.

Посилання

Пилипчук Ю. В. та інші. Альтернативні способи вдосконалення метрологічного забезпечення сучасних засобів зв’язку [Електронний ресурс] // Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD/Downloads/126117-269056-1-PB.pdf

Керівництво з технічного забезпечення зв’язку та автоматизації управління військами Збройних Сил України / Дзюба В. М., Ковальчук Є. Д., Рижаков В. А., Сакович Л. М. і інші. – К.: Воєнне видавництво, 2003. – 259 с.

Анализ системы метрологического обслуживания средств связи Сухопутных войск и определение основных направлений ее усовершенствования М. Ю. Яковлев, Е. В. Рыжов, Стандартизація та метрологічне забезпечення ОВТ, Львів, 2012. Вип. 1(6)/2012. – С. 183-192,

Морозов О. О. Математична модель впливу метрологічного забезпечення на рівень готовності парку засобів вимірювання / О. О. Морозов // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Вып. 11.– 2002. – С. 54 – 58.

Біла книга 2017 Збройні Сили України [Текст] / [авт. тексту Експертна комісія Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України]. – К.: МО України, 2018. – 152 с.

Доповідь директора управління військового метрологічного нагляду Міністерства національної оборони Польщі Станіслава Дабровського, 2014 р.

Доповідь начальника відділення “Озброєння та експлуатація” 4.1 управління логістики Бундесвера підполковника Герхарда Міма, 2015 р.

Доповідь заступника начальника управління з випробувань, вимірювань та перевірки обладнання сухопутних військ США, 2014 р.

Доповідь начальника відділу метрологічного забезпечення Головного управління планування і координації технічного забезпечення Міністерства оборони Республіки Білорусь полковника Коновалова Д. А., 2013 рік.

Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0288322-17#n10

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-13

Номер

Розділ

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ