Зарубіжний досвід забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців

Автор(и)

  • І. Ю. Марко Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Україна https://orcid.org/0000-0002-2590-3623
  • Є. І. Марко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9165-8072
  • І. М. Чернишова Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5958-7059

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/135-142

Ключові слова:

Соціальні гарантії, зарубіжний досвід соціальних гарантій, грошово-матеріальне забезпечення військовослужбовців, соціально-побутове забезпечення родин військовослужбовців.

Анотація

У статті представлено зарубіжний досвід забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та визначені основні особливості такого забезпечення. Сутність соціального захисту полягає у створенні умов, які нейтралізують вплив негативних факторів, пов’язаних із професійною діяльністю, або компенсують цей вплив. Соціальний захист військовослужбовців або надані державою соціальні гарантії у вигляді достатнього матеріального та фінансового забезпечення військовослужбовцям гарантує ефективне функціонування збройних сил будь-якої держави. Соціальні гарантії військовослужбовців країн–членів НАТО перебувають на рівні, здатному забезпечити належне життя особистості з урахуванням її потреб в соціально-культурному розвитку. Більшість країн світу піклується як про якість соціального захисту військовослужбовців, так і про реальну можливість її отримання. З метою забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців в країнах–членах НАТО реалізується цілий комплекс державних заходів, які спрямовані на забезпечення гідного рівня життя, як самих військовослужбовців, так і членів їх сімей.

Нажаль, нормативно-правові акти України, які розкривають сутність забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців ЗС України не враховують нинішній рівень життя та затрат, які військовослужбовці віддають, захищаючи свою країну, а саме: моральні, духовні, психічні, психологічні, фізичні та ін. Отже, нормативно-правове врегулювання питань забезпечення соціальних гарантій українських військовослужбовців і членів їх сімей повинно базуватися на міжнародних стандартах, за умови збереження вітчизняної специфіки системи соціального забезпечення.

Напрями подальших досліджень можуть полягати в удосконаленні механізму забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та вітчизняної специфіки.

Біографії авторів

І. Ю. Марко, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

д-р екон. наук, професор

Є. І. Марко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. екон. наук, ст. наук. співроб.

І. М. Чернишова, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

канд. військ. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

Цюкало Л. В. Аналіз видатків на деякі види соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №15. – 56–60 с.

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : моногр. / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова та ін. / Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 184 с.

Ветлинський С. Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції // Ефективність державного управління. – 2016. – Вип. 4 (49). Ч.1. – 198–205 с.

Одинцов В. Министерство по делам ветеранов США // Зарубежное военное обозрение. – 2016. – № 5. – С. 32–37.

Кравченко М. В. Основні проблеми соціального захисту учасників АТО // Аспекти публічного управління [Електронний ресурс]. – 2015. – № 11/12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/aplup_2015_11-12_7.

Шалякин А. Налогообложение и страхование жизни военнослужащих США // Зарубежное военное обозрение. – 2011. – № 5. – С. 22–26.

Пасіка С. П. Деякі питання регулювання соціального забезпечення військовослужбовців // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Право”. – 2011. – Вип. 5. – С. 162–166.

Сухарєв С., Васильєв Д. Гарантії соціального захисту і соціального забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть участь у захисті державного суверенітету України // група експертів групи національної безпеки і оборони Реанімаційний Пакет Реформ. – 2015. – 57 с.

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” №2011-XII від 20 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2011-12

Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник. – К.: НІОС,2003. – 416 с.

Allied joint publication (AJP). Allied joint index of NATO logistic directives, instructions and manuals, study draft. Note by the secretary. – NATO // EAPC Unclassified, 2003. – P. 41-56.

Корольов С. С. Пратичні аспекти створення, утвердження та нормативно-правового забезпечення гарантій соціального захисту військовослужбовців країн-членів НАТО / С. С. Корольов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2011. – Вип. 3 (29). – С. 280-283.

Марко И. Ю. Экономические интересы военнослужащих в условиях реформирования Вооруженняых Сил (на примере Украины и Российской Федерации) : дис. докт. эк. наук : 08.00.01 / Марко Иван Юрьевич – Москва, 2007. – 389 с.

Корольов С. С. Соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України (1991–2005 рр.): історичний аспект : дис. канд. іст. наук : 20.02.22 / Корольов Станіслав Сергійович – Київ, 2006. – 208 с.

Водчиць О. Г. Аналіз динаміки структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України / О. Г. Водчиць, О. М. Семененко, М. В. Абрамова, Р. В. Бойко, А. Д. Бердочник // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013. – Вип. 2 (35). – С. 11-15.

Guide to Expenses and Allowances for Service Personnel. Ministry of Defense. Sponsored by CDP AF (Remuneration) Allowances. 1st Edition. July 2018. р. 52.

Armed Forces' Tax Guide. // Department of the Treasury Internal Revenue Service. – 2018. – С. 36. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3.pdf.

Information from the Parliamentary Commissioner for the Armed Forces.Annual Report 2017 (59th Report).. // German Bundestag. 19th electoral term. – 2018. – Printed Paper 19/700. – С. 119. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.bundestag.de/resource/blob/554772/e70a53c4708baed83f7 ceba9e2e954f4/ annual_report_2017_59th_report-data.pdf.

Карельский С. Социальная защищенность военнослужащих вооружённых сил Турции / С. Карельский. // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – № 10. – С. 34–38.

Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України № 704 від 30 серпня 2017 р.

Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист” №203/98-ВР від 20 березня 1998 р.

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” №3551-XII від 22 жовтня 1993 р.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті та забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням (зі змінами): Постанова Кабінету Міністрів України № 200 від 31 березня 2015 р. (Офіційний вісник України, 2018, № 48)

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності (зі змінами): Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. (Офіційний вісник України, 2015, № 30)

Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності (зі змінами): Постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 21 червня 2017 р. (Офіційний вісник України, 2018, № 30)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-14

Номер

Розділ

ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ