Підходи до імплементації стандартів НАТО у Збройних Силах України

Автор(и)

  • Ю. М. Мудрак Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1159-5746

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/6-10

Ключові слова:

Збройні Сили України, імплементація, оборонний менеджмент, оборонна реформа, стандарти НАТО.

Анотація

У статті розглянуті деякі питання імплементації стандартів, прийнятих у арміях держав-членів НАТО, у Збройних Силах України для покращення ефективності оборонної реформи.

До шляхів імплементації європейських та євроатлантичних стандартів відносять реалізацію міжнародних зобов’язань, сформульованих у міжнародному праві, а саме: дотримання, виконання та використання.

В науковій літературі дослідження питань імплементації європейських та євроатлантичних стандартів у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони, ця тематика для сьогодення висвітлена недостатньо.

Метою статті є пошук ефективних підходів до імплементації європейських і євроатлантичних стандартів у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони задля однакового їх тлумачення і застосування, наближення до принципів і стандартів, прийнятих у арміях розвинутих держав-членів НАТО.

У збройних сил держав-членів НАТО ухвалені так звані стандартизаційні угоди (англ. Standardization Agreement – STANAG), які дають змогу спільно ефективно управляти силами і засобами збройних сил, проводити спільні операції та місії, бойову підготовку, технічне оснащення армій, розробляти та виробляти необхідне озброєння і військову техніку.

За наявними даними, усього нараховують близько 2 тисяч стандартів НАТО. А угод про стандартизацію налічують близько 1200.

За даними Міністерства оборони України, станом на минулий рік Україна впровадила 16 % стандартів НАТО. Головними проблемами у цій роботі називають брак системності в організації впровадження стандартів, нестача фахівців та недостатнє володіння ними англійською мовою, а також складність впровадження стандартів обмеженого доступу.

Запровадження стандартів НАТО передбачає проведення комплексу заходів, що включає прийняття рішення на застосування у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони положень (норм, вимог) стандарту НАТО, розроблення на його основі відповідного акту законодавства чи нормативного документу (внесення відповідних змін та/чи доповнень до чинного документа), надання йому чинності в установленому порядку і його застосування у повсякденній діяльності у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони. Цінність та ефективність євроатлантичних стандартів забезпечується передусім їх імплементацією в національне законодавство України.

Аналіз показав, що домінуючим підходом стандартизації НАТО, є розвиток спроможностей військ (сил), який реалізується шляхом нарощування (вдосконалення) необхідних їх базових компонентів, передбачених системою DOTMLPFI, що активно застосовується в арміях держав-членів НАТО.

Отже, дослідження показують що, імплементація у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони принципів і стандартів, прийнятих у арміях держав-членів НАТО, забезпечує планомірне нарощування боєздатності військ (сил) та їх спроможності, досягнення взаємосумісності з силами та засобами провідних країн світу, сприяє підвищенню ефективності використання державних ресурсів у сфері оборони та військового будівництва.

Для цього доцільно спрямувати подальшу роботу на обґрунтування ефективніших підходів до використання у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони передового зарубіжного досвіду та принципів і стандартів армій держав-членів НАТО, що сприятиме їх розвитку та функціонуванню.

Посилання

План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 – 2020 роках (дорожня карта оборонної реформи): затв. Міністерством оборони України 15.08.2016.

Клименко О. Базові засади імплементації міжнародних нормативних документів у діяльності наукових бібліотек України: термінологічний аспект. URL: http://nbuviap.gov.ua/ (дата звернення: 12.01.2020).

Семенченко А. І. Ефективність державного управління у сфері забезпечення національної безпеки. URL: http: // defpol.org.ua/site/index.php/uk/ publikaci/doc_download/1 (дата звернення: 12.01.2020).

Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту : монографія / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк, В. Павленко та ін. ; за ред. А. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 306 с.

Військовий стандарт ВСТ 01.004.002 – 2019 (2) Воєнна безпека. Стратегічне планування. Терміни та визначення. [Чинний від 28-12-2019].

Воєнна безпека і оборона України : тлумачний словник нормативно-правових та наукових термінів й визначень / Саганюк Ф. В., Романов І. В., Воробйов В. М. та ін. Київ : ННДЦ і ВБ України, 2007. 186 с.

Зарембо К. Релізи: дослідження. URL: uacrisis.org (дата звернення: 10.07.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-23

Номер

Розділ

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ