№2(69) 2020

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Підходи до імплементації стандартів НАТО у Збройних Силах України PDF
Ю. М. Мудрак 6-10
Загрози національній безпеці у військовій сфері України на короткострокову та середньострокову перспективу PDF
М. Я. Павлунько, О. І. Посмітюх, П. О. Міроненко 11-16
Аналіз регіональних воєнно-політичних відносин за проблемою вирішення воєнного конфлікту на сході України PDF
П. А. Ковальчук 17-21
Коронавірус і безпекове середовище: спроба неупередженого аналізу PDF
С. В. Свєшніков, В. П. Бочарніков, О. В. Полякова 22-29
Міжнародно-правові аспекти протидії гібридній війні PDF
М. П. Бутенко, Б. О. Ворович, А. М. Іващенко, Д. Л. Федянович 30-34
Майбутнє Північноатлантичного Альянсу в умовах невизначеності та складному геополітичному оточенні PDF
Н. М. Андріянова, Л. С. Голопатюк, Г. А. Коваленко, М. І. Шпура 35-39
Аналіз підтримки, що надається протиборчим сторонам у сучасних воєнних конфліктах та її вплив на можливість проведення операцій з підтримання миру та безпеки PDF
Д. Л. Федянович, С. М. Возняк, І. А. Рудніцький, А. Й. Фучко 40-46

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

Методичний підхід до визначення варіанта стратегії та критеріїв досягнення спільних оборонних спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони PDF
О. О. Сурков, О. В. Сафронов, А. М. Романюк 47-52
Фінансове забезпечення Збройних Сил України: тенденції та основні шляхи реформування PDF
О. В. Левчук 53-64

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Інформаційний вплив як вид інформаційного забезпечення в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України PDF
В. А. Ткаченко 65-71
Методика кількісної оцінки ризиків із застосуванням онтології факторного аналізу інформаційних ризиків PDF
М. М. Алексєєв 72-78
Захист інформаційних систем за допомогою використання методів автентифікації PDF
О. В. Горбенко, Ю. Л. Горбенко, А. Ю. Горбенко, О. М. Сівоха 79-85

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Забезпечення доступності інформації у центрі обробки даних військового призначення на основі балансу продуктивності системи PDF
Я. О. Прийма 86-95
Методичний підхід до формулювання задачі синтезу і оцінювання ефективності функціонування перспективної системи кадрових органів під час комплектування військ особовим складом PDF
М. П. Думенко 96-101
Концептуальна модель управління кар’єрою військовослужбовців Збройних Сил України PDF
А. А. Рибидайло, О. С. Прокопенко, С. А. Терещенко 102-109
Аналіз вимог до процесів управління функціональними сервісами єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами PDF
М. В. Петрушен 110-115

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Мінна зброя у фокусі сучасних війн і збройних конфліктів PDF
Т. Л. Куртсеітов, С. П. Мосов, М. П. Трембовецький, В. А. Ясько 116-121
Визначення завдань територіальної оборони України з урахуванням історичних аспектів та досвіду держав-членів НАТО І ЄС PDF
П. В. Щипанський, О. І. Затинайко, В. І. Павленко 122-126
Завдання ключових інститутів стратегічного аналізу при Раді національної безпеки США PDF
А. В. Лепіхов, Г. С. Храпач 127-131
Погляди на організацію проведення демобілізації в державі PDF
О. І. Гріненко 132-138
Удосконалення підготовки військових частин і підрозділів морської компоненти Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за досвідом участі в міжнародних навчаннях “SEA-BREEZE” (2018–2019 рр.) PDF
С. М. Фролов, С. О. Кузовков 139-142
Шляхи вирішення проблемних питань розмінування території України PDF
Б. О. Ворович 143-149