Аналіз вимог до процесів управління функціональними сервісами єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами

Автор(и)

  • М. В. Петрушен Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7448-2765

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/110-115

Ключові слова:

Сфера оборони, оборонні ресурси, управління, ІТ-сервіс, інформаційна система.

Анотація

У статті висвітлено необхідність створення Єдиної інформаційної системи (ІС) управління оборонними ресурсами (DRMIS). Визначено основні проблеми створення DRMIS. З’ясовано, що у даній системі  у структурованому вигляді відбувається консолідація інформації, забезпечення оперативного доступу до цієї інформації для аналізу і прийняття ефективних рішень. Розкрито сутність ІТ-сервісу у військово-оборонному середовищі. Виокремлено три напрями управління функціональними сервісами єдиної  інформаційної системи управління оборонними ресурсами: розробка, придбання та впровадження ІТ-сервісів; надання та супроводження ІТ-сервісів (формалізація вимог підрозділів-замовників до ІТ-сервісів, погодження розбіжностей між вимогами до сервісів з відповідними ресурсами служби ІС і надання кінцевим користувачам сервісів ІТ, які відповідають узгодженим вимогам); моніторинг. Сформовано вимоги  до процесів управління функціональними сервісами єдиної  інформаційної системи управління оборонними ресурсами: функціональність, час обслуговування, доступність, надійність, конфіденційність, масштаб, витрати. Також основні вимоги  до процесів управління функціональними сервісами визначаються не тільки властивостями ІС, які їх забезпечують. Суттєве значення має якість роботи самої служби ІС, а також рівень регламентації діяльності служби ІС і кінцевих користувачів ІТ-сервісів. Зазначено переваги використання функціональних сервісів єдиної  інформаційної системи в оборонному секторі: прозорість діяльності державних органів; підвищення довіри населення до діяльності державних органів; зменшення витрат коштів та часу на реалізацію стратегічних, масштабних завдань; підвищення продуктивності праці; доступ до послуг  в режимі 24/7/365; чітке та своєчасне реагування на зміну нормативних документів та зосередження уваги на майбутніх глобальних завданнях; створення іміджу України як ІТ-держави. Встановлено, що в сучасних умовах складність інформаційних систем сфери оборони зростає, а методи і технології ефективного управління їх ІТ-інфраструктурою динамічно розвиваються.  Розроблено напрями подальшого ефективного управління ІТ-сервісами в сфері оборони.

Посилання

Беляченко В. В., Педан Ф. Ф., Романченко О. А. Підходи до створення, підтримки і вдосконалення АСУ логістичного забезпечення ЗС України з урахуванням досвіду країн-членів НАТО. Збірник наукових праць Цетнру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оброни України імені Івана Черняховського. Київ, 2018. №3.

Долженко А. И. Управление информационными системами : курс лекций. Ростов-на-Дону, 2007. 191 с.

Головін О. О. Єдиний інформаційний простір – основа ефективної реалізації принципів програмно-цільового планування розвитку озброєння та військової техніки. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2018. № 2(31). С. 41–46.

Романченко І. С., Богданович В. Ю., Дєнєжкін М. М. Теоретико-методологічні засади побудови системи управління ефективністю планування та виконання програм розвитку Збройних Сил України. Наука і оборона. Київ, 2015. № 3/4. С. 50–55.

Кірпічніков Ю. А., Андрощук О. В., Головченко О. В., Петрушен М. В. Визначення технологічних рішень щодо створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 1(65). C. 86–91.

Кірпічніков Ю. А., Андрощук О. В., Петрушен М. В., Васюхно С. І. Теоретичні підходи до побудови архітектури інформаційної системи управління оборонними ресурсами на основі сервісно-орієнтованої моделі. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2018. № 1 (62). C. 80–85.

Кірпічніков Ю. А., Утюшев М. К., Закалад М. А. Аналіз світового досвіду застосування інтеграційних технологій у автоматизованих системах управління. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. № 3 (58). С. 131–135.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”. URL: http://www.president.gov.ua/documents/ 2402016- 20137 (дата звернення: 18.03.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-23

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ