Фінансове забезпечення Збройних Сил України: тенденції та основні шляхи реформування

Автор(и)

  • О. В. Левчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2827-2134

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/53-64

Ключові слова:

Фінансування, оборонні видатки, воєнно-економічна складова системи підготовки держави до оборони, фінансове забезпечення потреб Збройних Сил України, оборонний бюджет країни, оборонна економіка, система підготовки держави до оборони, озброєння та військов

Анотація

В умовах розвитку української державності особливо гостро постає питання забезпечення безпеки і оборони України як суверенної, незалежної держави, яка стала на шлях формування демократичного державного устрою і є активним учасником процесів євроатлантичної інтеграції. При цьому Збройні Сили України та інші елементи сектору безпеки і оборони відіграють важливу роль гаранта результативної реалізації як зовнішньополітичних цілей держави, так і внутрішньодержавних реформ державного управління. Ефективна організація і функціонування Збройних Сил та інших військових формувань як основних суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони є одним із основоположних факторів дієвого механізму державного управління, та залежить від низки різноманітних за своїм характером чинників. Основними з них є воєнна безпека, економічна безпека, політична стабільність, інформаційна захищеність та військова міць.

Обороноздатність Збройних Сил України повністю залежить від рівня соціально-економічного розвитку держави. При цьому безпека країни та її економічне зростання нерозривно пов’язані зі станом та можливостями використання економічного та військового потенціалів. Забезпечення воєнної безпеки держави неможливе без належного фінансування її потреб, а захист країни від внутрішніх та зовнішніх загроз і захист національної економіки – без застосування воєнної сили (Збройних Сил). Тому постає необхідність у виокремленні такої категорії, як воєнно-економічна складова системи підготовки держави до оборони.

Воєнно-економічну складову системи підготовки держави до оборони слід розглядати як основну, базову частину загальної системи національної безпеки держави, що зумовлює актуальність дослідження особливостей фінансування Збройних Сил України як головного суб’єкта забезпечення національної безпеки нашої країни.

На сучасному етапі розвитку держави є доцільним виокремлення поняття та визначення меж дії воєнно-економічної складової системи підготовки держави до оборони. Зазначену категорію слід розглядати не в системі економічної чи воєнної безпеки, а як інтегрований елемент у складі національної безпеки. Тобто воєнно-економічна складова системи підготовки держави до оборони може бути представлена як здатність воєнної економіки підтримувати воєнну могутність країни та реалізовувати воєнно-економічний потенціал в обсягах і термінах, передбачених керівними документами держави. Воєнно-економічна складова системи підготовки держави до оборони являє собою такий стан національного господарства України, при якому забезпечується достатній розвиток та збереження науково-виробничого потенціалу воєнної економіки, що забезпечує матеріально-технічне оснащення Збройних Сил.

Біографія автора

О. В. Левчук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. екон. наук

доцент

Посилання

Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 07.11.2019).

Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 (дата звернення: 07.11.2019).

Про Державний бюджет України на 2020 рік : проєкт Закону України від 15.09.2019 р. № 2000. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00486A.html (дата звернення: 08.11.2019).

Про національну безпеку України : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 08.11.2019).

Про Збройні Сили України : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 (дата звернення: 08.11.2019).

Про оборону України : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 (дата звернення: 08.11.2019).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2019 року “Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 – 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України” : Указ Президента України від 25.04.2019 р. №167/2019. URL: http://www.rnbo.gov.ua/ documents/499.html (дата звернення: 03.11.2019).

Військовий бюджет України. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 03.11.2019).

Вітвіцький Р. А. Актуальні питання фінансового забезпечення Збройних Сил України в особливий період. Актуальні питання готовності підприємств, установ, організацій та військових частин забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням в мирний час та в особливий період. Проблеми та можливі шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. Київ, 2016. С. 83–87.

Левчук О. В. Проблеми фінансового забезпечення розвитку Збройних Сил України. Актуальні питання готовності підприємств, установ, організацій та військових частин забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням в мирний час та в особливий період. Проблеми та можливі шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. Київ, 2016. С. 87–90.

Марко І. Ю., Марко Є. І., Чернишова І. М. Зарубіжний досвід забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців / Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 2 (66).

Мунтіян В. І. Оборонний бюджет і адекватне фінансування. Рада Національної безпеки і оборони України. 2007. С.118–120.

Небава М. І. Теорія макроекономіки. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/14nebava_teoriya_makroekonomiki/25.htm (дата звернення: 03.11.2019).

Павленко А. М. Економічні чинники впливу на реформування Збройних Сил. Рада Національної безпеки і оборони України. 2008. С.121–126.

Плахута В. Бюджет Міноборони 2020. URL: https://defence-ua.com (дата звернення: 03.11.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-24

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ