Методичний підхід до формулювання задачі синтезу і оцінювання ефективності функціонування перспективної системи кадрових органів під час комплектування військ особовим складом

Автор(и)

  • М. П. Думенко Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5633-7700

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/96-101

Ключові слова:

Комплектування військ особовим складом, система кадрових органів, синтез системи, ефективність функціонування.

Анотація

На сучасному етапі розвитку Збройних Сил України існуюча система комплектування військ особовим складом потребує вдосконалення. Головним завданням перспективної системи кадрових органів на відміну від існуючої, є запобігання негативних впливів деяких з указаних реальних факторів на повноцінне комплектування військ кваліфікованим особовим складом після його підготовки, перепідготовки та проведення заходів мобілізації в особливий період з мінімальними витратами часу і фінансів.

Динаміка зростання сучасних вимог до підсистеми мобілізації, з метою всебічного комплектування Збройних Сил особовим складом, нарешті, реальна практика мобілізації кадрів в останні роки, все це потребує оновлення системи комплектування на науковій основі. Відсутність обґрунтованих адекватних рекомендацій для удосконалення системи кадрових органів спричиняють проблему, яка потребує вирішення.

Метою статті є висвітлення нового методичного підходу до формулювання задачі синтезу та оцінки ефективності функціонування перспективної системи кадрових органів для більш якісного комплектування військ особовим складом.

Перспектива синтезу системи та оптимізації процесу комплектування Збройних Сил особовим складом сприяють широкій можливості застосування сучасних інформаційних технологій, а саме: автоматизованої системи управління і комп’ютерної техніки для оперативного збору та обробки значних обсягів інформаційних потоків з метою високоефективного оптимального управління багатофункціональною системою кадрових органів, яка містить структурні функціональні елементи, об’єкти управління і військові частини для комплектування в системі, які розташовані на значних відстанях від центру управління системою комплектування Збройних Сил.

Біографія автора

М. П. Думенко, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України

канд. військ. наук

Посилання

Глушков В. М. Кібернетика. Питання теорії і практики. (Наука. Світогляд. Життя). Москва : Наука, 1986. 488 с.

Кириченко І. О., Раскін Л. Г. Математичні основи теорії вогневих дуелей : монографія. Харків : Військовий інститут ВВ МВС України, 2005. 292 с.

Плюта В. А. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / пер.с пол. В.В. Иванова. Москва : Статистика, 1980.

Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование: Организация систем / пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. Москва : Радио и связь, 1998. 223 с.

Барабащук В. И., Креденцер Б. П., Мирошниченко В. И. Планирование эксперимента в технике / под ред. Б. П. Креденцера. Киев : Техника, 1994. 203 с.

Ніколайчук М. В., Терещенко О. О. Ідентифікація ризиків підприємства URL: http://intkonf/org/ nikolaychyk – mv-den-prof-tereschenko-oo-identifikat siya-rizikiv-pidpriemstva// (дата звернення: 04.06.2019).

Крикун П. М., Павленко В. І., Полякова О. В., Алгоритм безпеки. Оборонний вісник. 2018. № 7.

Дэвид Парментер. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей. Москва : Олимп-бизнес. 2007. 258 с. ISBN 978-5-9693-0106-1.

Приходченко Л. Л. Щодо складності застосування показників оцінювання ефективності державного управління: теорія і практика. Державне будівництво. Харків, 2009. №1 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DeBu_2009_1_9 (дата звернення: 06.06.2019).

Ключові показники ефективності. Матеріал з Вікіпедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ключові _ показники_ефективності (дата звернення: 04.06.2019).

Asmar L., Rabe M., YeeLow C. Framework for the agile development of innovative Product-Service-Systems for existing physical rehabilitation systems. Procedia Manufacturing. 2018. № 24. URL: https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/ S2351978918305663?%3Dihub#! (дата звернення: 05.06.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-28

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ