Аналіз підтримки, що надається протиборчим сторонам у сучасних воєнних конфліктах та її вплив на можливість проведення операцій з підтримання миру та безпеки

Автор(и)

  • Д. Л. Федянович Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9896-8655
  • С. М. Возняк Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9015-813X
  • І. А. Рудніцький Навчально-науковий центр підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-6304-3863
  • А. Й. Фучко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-8941-2217

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/40-46

Ключові слова:

Міжнародна операція з підтримання миру і безпеки, підтримка, сучасний воєнний конфлікт.

Анотація

У статті висвітлено необхідність врахування видів підтримки протиборчих сторін у воєнних конфліктах та трансформації змісту проведення операцій з підтримання миру і безпеки в умовах впливу фактору відкритої та прихованої підтримки сторін конфлікту з боку інших держав. Визначено, що більшість конфліктів так або інакше підтримуються зовні і це здійснює суттєвий вплив на зміст та можливість проведення миротворчих операцій. Наведено основні категорії (види) підтримки сторін-учасників воєнного конфлікту ззовні. Досліджено,що підтримка ззовні є також фактором, що впливає на тривалість та інтенсивність сучасних воєнних конфліктів. Зазначено, що обрання воєнно-політичним керівництвом держави доцільної стратегії врегулювання конфлікту неможливе без урахування поведінки протилежної сторони конфлікту та характеру допомоги, що їй надається. Така допомога може надаватися одночасно у багатьох сферах вже існуючого протиборства – політична підтримка, економічна та фінансова підтримка, постачання озброєння та техніки, навчання. Досвід врегулювання конфлікту на Сході України показав, що підтримка, що надається з боку РФ має комплексний характер і посилюється, або зменшується у сферах, які відповідають загальній стратегії формування певного середовища впливу на керівництво України. Аналіз протидії гібридній агресії РФ проти України показав, що незважаючи на підтримку світової спільноти територіальної цілісності країни можливостей ООН, ОБСЕ недостатньо для запобігання переростанню конфлікту на Сході у широкомасштабну збройну агресію з боку РФ. В цілому постійний моніторинг та аналіз форматів сучасних операцій з підтримання миру і безпеки, а особливо їх результатів дозволить сконцентрувати увагу воєнно-політичного керівництва держави на перспективних напрямах та форматах співробітництва з регіональними та світовими безпековими організаціями в інтересах підтримання миру і безпеки в Україні.

Біографії авторів

Д. Л. Федянович, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, ст. наук. співроб.

С. М. Возняк, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

І. А. Рудніцький, Навчально-науковий центр підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

СІПРІ 2018: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека : пер. з англ. / Стокгольм. міжнар. ін.-т дослідження миру; Український центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова; Редкол. укр. вид. : О. Мельник (керівник проєкту) та ін. Київ : Заповіт, 2018. 504 с.

Перепелиця Г. М. Конфлікти в посткомуністичній Європі : монографія. Київ : НІСД, 2003. 432 с. (сер. “Воєнна безпека”; вип. 8).

Голопатюк Л. С., Іващенко А. М., Розумний О. Д. Аналіз змін стратегії миротворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй. аналізу збройного конфлікту на Донбасі. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. № 3(58). С. 48–53.

Kouri J. War on Terrorism: Defining “hybrid warfare”. URL: http://canadafreepress.com/ index.php/article/27758 September 16, 2010 (дата звернення 25.04.2020).

“Гібридна” війна Росії – виклик і загроза для Європи”. Національна безпека і оборона. Київ, 2016. № 9–10. С. 2–7. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD167-168 2016_ukr.pdf (дата звернення 25.04.2020).

Власик Ю. Миротворчі операції НАТО, як інструмент

підтримання миру та безпеки. KOMA, кореспонденція міжнародної аналітики. 2014. Том 2. № 1. С. 14.

СИПРИ 2015. Ежегодник: Вооружения, разоружение и международная безопасность / пер. с англ. Москва : ИМЭМО РАН, 1998 – 2015. 2016. 962 с. URL: http://www.imemo.ru (дата звернення 25.04.2020).

СІПРІ 2014: Щорічник : Озброєння, роззброєння і міжнародна безпека. Москва : ИМЭМО РАН, 2015. 764 с. URL: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3038 (дата звернення 20.04.2020).

Іващенко А. М. Еволюція поглядів на стратегію сучасного гібридного конфлікту та сценарії протидії гібридним загрозам. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2015. № 1 (53). С. 18–23.

Філіпчук В., Октисюк А., Поворозник В., Ярошенко Є. Моделі і ціна врегулювання конфлікту на Донбасі: міжнародний досвід та українські реалії. 2016. С. 11–18. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/donetsk.pdf (дата звернення 20.04.2020).

Голопатюк Л. С., Федянович Д. Л., Шпура М. І. Врегулювання конфлікту на сході України: міжнародний аспект. Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 черв. 2020 р.). Маріуполь, 2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Номер

Розділ

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ