Методичний підхід до визначення варіанта стратегії та критеріїв досягнення спільних оборонних спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони

Автор(и)

  • О. О. Сурков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8189-0484
  • О. В. Сафронов Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7420-0062
  • А. М. Романюк A. Romanіuk Center for Military and Strategic Studies of the National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4268-0601

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/47-52

Ключові слова:

Методичний підхід, стратегія, Збройні Сили, сили оборони, критерії оцінювання, оборонні спроможності, оборонний огляд.

Анотація

У статті запропоновано один із можливих методичних підходів до виконання Міжвідомчою робочою групою завдання основного етапу оборонного огляду з визначення стратегії розбудови сил оборони, критеріїв досягнення їх необхідних спроможностей, а також стратегічних (оперативних) цілей їх розвитку.

Визначено основні чинники, які впливають на вибір варіантів стратегії та критеріїв досягнення спільних оборонних спроможностей сил оборони, обрано показники та критерії оцінювання результативності варіанта стратегії з урахуванням пріоритетів державної політики у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва.

Запропоновано ієрархічну структуру варіанта стратегії розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони, яка містить довгострокову мету і визначені стратегічні цілі (1-й рівень) на період понад п’ять років. Кожна стратегічна ціль має містити середньострокові цілі (2-й рівень) на період до п’яти років та короткострокові цілі (3-й рівень) не період до трьох років, які характеризуватимуть проміжні результати (результативні показники) оборонної реформи, а також пріоритети та стратегічні завдання силам оборони. На кожному рівні запропоновано обирати від 3 до 7 цілей.

На підставі стратегічних, середньострокових та короткострокових цілей запропоновано визначати завдання (4-й рівень), виконання яких буде спрямоване на досягнення цілей. Окреслені завдання та заходи стануть основою середньострокових державних програм із розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони й короткострокових планів утримання та розвитку.

Результативність варіанта стратегії розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони запропоновано оцінювати за критерієм песимізму-оптимізму Гурвіца. Варіант стратегії вважатиметься результативним за умови, що значення узагальненого критерію результативності варіанта стратегії розвитку сил оборони, а також критеріїв обороноздатності держави, набуття необхідних спроможностей та членства в НАТО становитиме приріст від виконання спланованих завдань та заходів оборонної реформи не менш ніж 30 %.

Використання запропонованого методичного підходу, на думку авторів, дасть змогу підвищити якість розроблення стратегічних документів з питань розвитку сил оборони.

Біографії авторів

О. О. Сурков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук

О. В. Сафронов, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

д-р техн. наук, професор

Посилання

Свистович М. Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 37–43.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія. Київ : НІСД, 2010. 288 с.

Богданович В. Ю., Семенченко А. І., Єжеєв М. Ф. Методи державного управління забезпеченням національної безпеки у її визначальних сферах : навч. посіб. Київ : НАДУ, 2008. 136 с.

Сурков О. О. Концептуальний підхід до вибору пріоритетних напрямів стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2018. № 2 (63). С. 39–45.

Волошин О. Ф., Мащенко С. О. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. ; 2-ге вид., перероб. та допов. Київ : Київський університет, 2010. 336 с.

Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Стратегічне планування діяльності НДО : навч.-метод. посіб. Кіровоград : ЦПТІ, 2000. 76 с.

Сутність стратегічних цілей та вимоги до їх формування. Проблемы формирования новой экономики ХХI века : матеріали III Международної научн.-практ. конф., м. Київ, 23–24 грудн. 2010 р. Київ, 2010.

Стратегічне управління : навч. посіб. / Т. О. Фролова та ін. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 440 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: http://search. Ligazakon.ua (дата звернення: 31.10.2019).

Порядок проведення оборонного огляду Міністерством оборони : затв. постановою КМ України від 31.10.2019 р. № 941. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-%D0%BF (дата звернення: 31.10.2019).

Волошенко О. О. Методичний підхід до формування стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємства. Ефективна економіка. Дніпро, 2016. № 11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ