Забезпечення доступності інформації у центрі обробки даних військового призначення на основі балансу продуктивності системи

Автор(и)

  • Я. О. Прийма Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7783-2698

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/86-95

Ключові слова:

Центр обробки даних, розподілена інформаційна система, часовий профіль, послідовний виконавець, пропускна спроможність, час відгуку системи.

Анотація

Інформатизація Збройних Сил України передбачає створення інформаційної інфраструктури та впровадження елементів Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України. Програмно-апаратною основою та головною складовою інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України мають стати центри обробки даних (ЦОД). У зв’язку з цим, важливе значення набувають такі показники продуктивності функціонування ЦОД, як його пропускна спроможність та час відгуку. Серед багатьох факторів, на які впливають зазначені показники, важливе значення займає забезпечення доступності інформації.

Під доступністю інформації розуміється стан, при якому користувачі, що мають права доступу до інформації, можуть реалізовувати їх безперешкодно. До прав доступу відносяться: право на читання, зміну, зберігання, копіювання, знищення інформації.

Існуюча практика оцінювання продуктивності розподіленої інформаційної системи (РІС) ЦОД носить лише орієнтовний характер. Найбільш раціональним підходом щодо одержання розрахунків продуктивності РІС ЦОД є застосування прогностичних моделей. Знаючи прогноз продуктивності РІС можна передбачити поведінку системи у різних умовах функціонування та забезпечення доступності інформації ЦОД.

Метою статті є розробка підходу щодо забезпечення доступності інформації центру обробки даних на основі оцінки балансу продуктивності системи.

Моделювання розподіленої інформаційної системи за основними показниками продуктивності підтверджує істинність запропонованого підходу і дозволяє наглядно оцінити зв’язок між основними показниками продуктивності, баланс яких і є основою забезпечення доступності інформації.

Посилання

Кірпічніков Ю. А., Петрушен М. В., Кондратенко Ю. В., Федорієнко В. А. , Головченко О. В. Оцінка технологічних рішень щодо створення програмно-апаратної платформи інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. № 2. С. 39–43.

Хошаба О.М. Изучение метода калибровки как важного составляющего теории производительности вычислительных систем. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці : зб. тез доп. ІIІ Мiжнародної наук.-практ. конф. Черкаси, 2016. С. 52–54.

Sukhoroslov O. V., Nazarenko A. M. Comparative study of scheduling algorithms for distributed computing environments. Program Systems: Theory and Applications. 2017. Vol. 8. Issue 1. Р. 63–81.

Афанасьев А. П., Посипкін М. А., Хританков А. С. Аналитическая модель оценки производительности распределенных систем. Программные продукты и системы. 2009. № 4. С. 60–64.

Хританков А. С. Оценка эффективности распределенных систем при решении задач переменного размера. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2010. № 2 (66). С. 66–71.

Посипкін М. А. Методы и распределенная программная инфраструктура для численного решения задачи поиска молекулярных кластеров с минимальной энергией. Информационные технологии. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Нижегородск, 2010. № 1. С. 210–219.

Kovalenko T. N. Analysis of Productivity of Distributed Systems with Service Oriented Architecture under Conditions of Limited Link and Buffer Resources of Telecommunication Network. Telecommunications Problems. 2012. № 1 (6). Р. 3–11.

Rauber Th., Runger G. Parallel Programming for Multicore and Cluster Systems. Springer, XIII. 2013. 516 p.

Kahanwal, B. Towards High Performance Computing (HPC) Through Parallel Programming Paradigms and Their Principles. International Journal of Programming Languages and Applications (IJPLA). 2014. Vol. 4. No. 1. Р. 45 55.

Hajibaba M., Gorgin S. A Review on Modern Distributed Computing Paradigms: Cloud Computing, Jungle Computing and Fog Computing. Journal of Computing and Information Technology. 2014. CIT 22, 2. Р. 69–84.

Савченко В.А. Визначення продуктивності мультиагентної системи підтримки прийняття рішень на основі побудови часового профілю. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці. Моделювання та інформаційні технології. Київ, 2011. № 59. С.67–72.

Смелянский Р. Л. Модель функционирования распределенной вычислительной системы с временем. Программирование. 2013. № 5. С. 22‒34.

Smelianskii R.L. Automated Control Systems Networks. Computer Networks. 2011. Vol. 2. 240 p.

Savchenko V., Matsko O., Vorobiova V., Kizyak Y, Duhanets V. Assessment of Performance of a Distributed Information System Based on Time Profil. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/2 (90). С. 41-54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ