Концептуальна модель управління кар’єрою військовослужбовців Збройних Сил України

Автор(и)

  • А. А. Рибидайло Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6156-469X
  • О. С. Прокопенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5482-0317
  • С. А. Терещенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9288-4119

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/102-109

Ключові слова:

Концептуальна модель, управління кар’єрою, персонал Збройних Сил.

Анотація

Сутність управління кар’єрою військовослужбовців, як і управління кадровими ресурсами взагалі, полягає у забезпеченні комплектування Збройних Сил України (ЗСУ) особовим складом відповідної компетенції для досягнення ними визначених цілей. Основним завданням управління людськими ресурсами полягає у пошуку, ефективному збереженні і відтворенні, спрямованому на формування і раціональне використання професійно підготовлених та вмотивованих особистостей, які відповідають потребам національної безпеки та оборони України.

На сьогодні, система кадрового менеджменту (СКМ) ЗСУ не забезпечує достатній рівень управління індивідуальною кар’єрою військовослужбовців, планування та розвиток якої у загальній сукупності в масштабах збройних сил, надавав би можливості планування потреби збройних сил у персоналі певної категорії на середньострокову та довгострокову перспективу.

Стратегія управління людськими ресурсами – це визначення шляхів розвитку необхідної компетенції всього персоналу і кожного її співробітника, зокрема. Управління людьми є основою управління організацією. Аналізуючи структуру Системи кадрового менеджменту Збройних Сил України та завдання, які вирішуються на кожному рівні організаційної ієрархії, можна дійти висновку про доцільність застосування технології стратегічного управління персоналом.

У стратегічному управлінні кар'єрою військовослужбовців доцільно виділити статичну і динамічну складові. Центральної складовою частиною стратегії є персонал, а головним системо утворюючим фактором ‑ мета діяльності організації. В процесі стратегічної діяльності ‑ вирішують проблеми, а тактичної ‑ повсякденні завдання, визначені стратегією. Сучасну теорію управління персоналом необхідно адаптувати до конкретної предметної області.

Біографія автора

А. А. Рибидайло, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук.

ст. наук. співроб.

Посилання

Про затвердження Концепції військової кадрової політики у ЗС України на період до 2020 року : наказ Міністерства оборони України від 26.06.2017 р. № 342. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/kadrova-politika/konczepcziya-kadrovoi-politiki-v-zbrojnih-silah-ukraini. (дата звернення: 12.05.2020).

Ветров B. I., Гаврилов О. С. Кадрова політика як система управління кадровими ресурсами. Військова освіта. Київ, 2004. № 9. С. 125–128.

Медвідь А. П., Базарний В. Т., Захаров О. Б. Кадрова політика в Збройних Силах України: визначення, стан, можливі перспективи розвитку. Вісник воєнної розвідки. Київ, 2010. № 20. С. 25–29.

Коваль О. В. Проблеми управління кар’єрою військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час й особливий період та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Актуальні проблеми державного управління. Одеса, 2017. №4. С. 101–110.

Nato Human Resources (Manpower) Management. RTO-TR-SAS-059. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?rep=rep1&type=pdf&doi=10.1.1.222.748 (дата звернення: 10.04.2020).

The Army Talent Alignment Process (ATAP). URL: https://talent.army.mil/atap/ (дата звернення: 10.04.2020).

Вєтров В. І., Вранешич О. В. Модель кадрового менеджменту. Оборонний вісник. 2020. № 3. С. 16–21.

Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика : монографія / за заг. ред. Драган О. І. Київ : Вініченко, 2014. 298 с;

Петрович Й. М., Винничук Р. О. Концептуальні підходи до розвитку персоналу організації. Економічний часопис–ХХІ. Київ, 2014. № 3–4 (2). С. 27–30.

Теория организации : конспект лекций. URL: http://www.diagram.com.ua/info/konspekti-shpargalki/konspekti-shpargalki290.shtml (дата звернення: 26.04.2020).

Види стимулювання праці і їх основний зміст : підручники для студентів онлайн. URL: https://stud.com.ua/26200/menedzhment/vidi_stimulyuvannya_pratsi_osnovniy_zmist (дата звернення: 28.04.2020).

Данканич М. Шість способів мотивації персоналу від західних експертів. URL: http://iqholding.com.ua/articles/6-sposobіv-motivatsії-personalu-vіd-zakhіdnikh-ekspertіv (дата звернення: 28.04.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ