Завдання ключових інститутів стратегічного аналізу при Раді національної безпеки США

Автор(и)

  • А. В. Лепіхов Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0745-8113
  • Г. С. Храпач Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1089-1535

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/127-131

Ключові слова:

Стратегічний аналіз, прогнозування, оцінка, планування, національна безпека, ризики, загрози, система забезпечення.

Анотація

Відповідно до п. 4.2. Стратегії національної безпеки України від 06.05.2015 року, стратегічно важливим завданням державної політики України є удосконалення державної системи стратегічного планування; створення єдиної системи моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони; забезпечення ефективної координації та функціонування єдиної системи ситуаційних центрів профільних органів державної влади сектору безпеки і оборони. Зазначене актуалізує проблематику наукової статті.

Метою статті є дослідження актуального досвіду США щодо розбудови системи стратегічного аналізу у сфері національної безпеки для його використання в інтересах розвитку сектору безпеки і оборони України. Зазначене сприятиме: визначенню оптимальної і найбільш ефективної моделі міжвідомчої діяльності і взаємодії при проведені стратегічного аналізу у сфері НБ, яка позитивно себе зарекомендувала у провідних іноземних практиках.

Наведена схема системи стратегічного аналізу у сфері національної безпеки США.

Досвід США свідчить, що ефективність державного стратегічного аналізу і планування у сфері НБ зростатиме при застосуванні державою колегіального принципу виконання даної функції. Оптимізації процесу сприятиме формування міжвідомчих: експертних рад, комітетів, комісій, цільових груп тощо, які прийматимуть участь у стратегічному аналізі і розробці стратегічних програмних документів. Крім того, перспективним є залучення державою у зазначених цілях неурядових консалтингових структур. Це забезпечуватиме конкуренцію думок та їх синтез в єдину концепцію вирішення проблеми, збалансування інтересів держави і громадянського суспільства, а також сприятиме визначенню пріоритетів і прийняттю виважених стратегічних управлінських рішень.

Посилання

Elements of national security strategy. Atlantik Consul (28.02.2019) URL: https://www.atlanticcouncil.org/ content-series/strategy-consortium/elements-of-national-security-strategy. (дата звернення: 02.03.2020).

The National Security Policy Process:The National Security Council and Interagency System URL: https://issat.dcaf.ch/download/17619/205945/icaf-nsc-policy-process-report-08-2011.pdfThe%20National%20Security%20Policy%20Process:%20The%20National%20Security%20Council%20and%20Interagency%20System (дата звернення: 02.03.2020).

Иванов С. Структура и функции Совета национальной безопасности США (2013) URL: http://pentagonus.ru/publ/struktura_i_funkcii_soveta_nacionalnoj_bezopasnosti_ssha_2013/19-1-0-2407 (дата звернення: 02.03.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26.05.2015 р. № 287/2015 “Про Стратегію національної безпеки України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 06.03.2020).

Ситник Г. П., Смолянюк В. Ф., Шевченко М. М. Геополітичний аналіз та прогнозування : навч. посіб. / за заг. ред. Г. П. Ситника. Київ : НАДУ, 2014. Ч. 1. 180с.

Ситуационные центры: За рубежом (20.06.2018) URL: http://www.rosinform.ru/security/72242-situatsionnye-tsentry-za-rubezhom/ (дата звернення: 02.03.2020).

Совет национальной безопасности США (03.01.2015) URL: http://www.zvo.su/voennye-problemy/sovet-nacionalnoy-bezopasnosti-ssha.html (дата звернення: 06.03.2020).

Соколов В. А. Інституційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки США. Державне управління і національна безпека : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (EPRGNS 2016). 2016. С. 99–102.

Шевченко М. М. Методи державного реагування на загрози національній безпеці. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ : НАДУ, 2011. Т. 2. С. 312–313.

Шипілова Л. М., Марутян Р. Р. Аналітичні засоби стратегічного планування забезпечення національної безпеки в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Київ, 2017. Вип. 2. С.88–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Номер

Розділ

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ